„Z polszczyzną za pan brat”: „jakbyś” czy „jak byś”?

W kolejnych pogadankach językowych Katarzyna Kużel i Rafał Janus, dyrektor I LO im. St. Dubois w Koszalinie, mówili o tym, kiedy poprawny jest zapis „jakbyś”, a kiedy powinniśmy pisać „jak byś”.

Autor filmu: Adam Iwaszkiewicz