Konferencja prasowa [WIDEO] | Źródło: TVP INFO
fot. Kancelaria Premiera/Twitter
Mateusz Morawiecki w czasie zorganizowanej w Nidzicy prezentacji „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” powiedział, że pieniądze z Funduszu Inwestycji Strategicznych otrzyma ponad 2780 gmin i powiatów. Szef rządu podziękował m.in. wiceszefowi MSWiA i koszalińskiemu posłowi Pawłowi Szefernakerowi za zwrócenie uwagi na potrzeby gmin popegeerowskich, dzięki czemu dodatkowe pieniądze skierowano właśnie do nich.

Mateusz Morawiecki w poniedziałek wziął udział w konferencji dotyczącej ogłoszenia wyników pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Premier podkreślał, że dziś jest ten szczególny dzień, kiedy możemy „otworzyć nową księgę inwestycji lokalnych, samorządowych”: - Okazuje się, że można przygotować właściwą odpowiedź na kryzys. Rządowy program Polski Ład jest przede wszystkim dobrą, mocną odpowiedzią na kryzys, propozycją wyjścia z tarapatów, w które wpadł cały świat wraz z pandemią Covid-19.

Jak dodał, naprawione finanse publiczne pozwoliły zbudować fundament do „skoku w nowoczesność, w szybki rozwój gospodarczy”. Premier podkreślał, że Program Inwestycji Strategicznych jest wyjątkowym i bezprecedensowym: - Program rządowy Polski Ład, inwestycji dla samorządów o wielkości powyżej 23 mld zł, to jedyny i największy przez ostatnie 30 lat, w czasach wolniej Polski. Ma szansę zmienić oblicze naszych miast, wiosek, miasteczek, województw, powiatów, gmin.

Premier powiedział, że pieniądze na rządowy program to efekt naprawy finansów publicznych: - Po 1989 roku główną receptą było zaciskanie pasa przez Polaków. Zamiast dróg szybkiego ruchu mieliśmy Polskę różnych prędkości, zwłaszcza w miastach powiatowych i gminach. Dziś pokazujemy, że naprawione finanse publiczne umożliwiły nam budowę fundamentu do skoku w nowoczesny i szybki wzrost gospodarczy. Dzisiejsze wyniki, są potwierdzeniem skuteczności tego bezprecedensowego programu dla samorządów.

Szef rządu zapowiedział, że za kilka tygodni ruszy kolejny nabór rządowych programów Polski Ład i wsparcia dla wsi popegeerowskich: - W pierwszym naborze programu dla wsi popegeerowskich liczba wniosków przekroczyła nasze oczekiwania. Dlatego kolejny będzie czymś wyjątkowym. Zabiegali o to ministrowie Paweł Szefernaker i Olga Semeniuk. Dbają oni, by wszystkie miejscowości i gminy rozwijały się równo, także te, o których neoliberalne elity zapomniały po transformacji ustrojowej.

Dodał, że kolejne programy będą pokazywane przez rząd z biegiem czasu: - Będą kołem zamachowym. Pokażą to, co udowodniliśmy do tej pory, że można w trudnych czasach wypracować największą wartość - tą wartością są naprawione, stabilne finanse publiczne. Dzięki tym działaniom naprawczym rząd ma bazę i solidny fundament do działań na rzecz samorządów w ramach Programu Polski Ład.

Mówił, że w Polsce są miejsca o wielkim potencjale: - Wielki potencjał jest tam, gdzie są młodzi ludzie. Oni nie muszą wyjeżdżać do wielkich miast lub za granicę, a jak już wyjadą, to muszą mieć perspektywy powrotu do Nidzicy, Ostrudy, Olsztyna, do wszystkich miast, z których pochodzą. To jest Polska, o której marzymy, na miarę naszych aspiracji.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.
Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden bez kwotowego ograniczenia, jeden, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

PAP