fot. Mariusz Wolański
Będzie to dokument, który wytyczy długoterminową ścieżkę rozwoju miasta.

Ewa Pełechata, zastępca prezydenta Kołobrzegu poinformowała, że w ramach prac miasto organizuje otwarte spacery badawcze z urzędnikami, samorządowcami oraz ekspertami. Każdy ze spacerów ma charakter konsultacji społecznych. - Zmieniła się procedura uchwalania strategii. Wymaga ona tego typu konsultacji. Przywiązujemy dużą wagę do spotkań z mieszkańcami, chcemy poznać ich opinie i wspólnie ustalić strategię rozwoju miasta - powiedziała Ewa Pełechata.

Odbyły się już dwa spacery badawcze, które dotyczyły roli i wyzwań dla portu oraz potencjału przyrodniczego i rozwoju przestrzeni miejskiej.

O nowych pomysłach powiedział Marek Karłowski z Instytutu Badawczego IPC: - Należy poprawić infrastrukturę parkingową na obrzeżach miasta lub innych miejscach, co spowoduje, że zmniejszy się ruch w centrum. Ważne jest też budowanie wśród turystów świadomości dotyczącej możliwości korzystania z transportu publicznego.

Kolejny spacer badawczy zaplanowano na poniedziałek. Dotyczyć będzie wyzwań dla Kołobrzegu z perspektywy seniorów. Później przewidziane są spotkania warsztatowe o sprawach gospodarczych, społecznych i przestrzenno-środowiskowych.

mw/rz

Posłuchaj

Ewa Pełechata, zastępca prezydenta Kołobrzegu Marek Karłowski z Instytutu Badawczego IPC