Sebastian Sadowski Romanov posiada wieloletnie doświadczenie w działalności importowo-eksportowej na rynku międzynarodowym: Unii Europejskiej, Unii Celnej, Chin i USA. W Chinach był kilkadziesiąt razy i zna ten kraj m.in. od strony gospodarczej.

W rozmowie z Jarosławem Banasiem powiedział o aktualnej sytuacji gospodarczej Chin, a także nowej mapie gospodarczej świata, na której - w jego ocenie - słabnie dominacja Amerykanów, a rośnie znaczenie Chin.

Posłuchaj

rozmowa z Sebastianem Sadowskim Romanovem - cz. 1. rozmowa z Sebastianem Sadowskim Romanovem - cz. 2.