Dziś w magazynie Biznes-Rynek-Ekonomia powiemy m.in. o raporcie, z którego wynika że polska gospodarka staje się bardziej konkurencyjna i odpowiedzialna społecznie. Będzie też o kolejnych grantach dla polskich firm i naukowców oraz o programach pilotażowych związanych z uruchomieniem sieci 5G. Powiemy też, jak można łączyć ekonomię z działalnością socjalną – czyli o spółce non-profit, która powstała w Kępicach. Przemysław Grabiński, zapraszam.