fot. Akademia Pomorska w Słupsku/Facebook
To największa inwestycja w dziejach słupskiej uczelni. Rozpoczęły się już pierwsze prace remontowe.

Akademia wyda na ten projekt prawie 20 milionów złotych. W ramach inwestycji wyremontowane zostaną sale wykładowe i laboratoria w budynku Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Wydziału Filologiczno-Historycznego i Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego przy ul. Arciszewskiego 22a. Remont czeka też wybrane pomieszczenia Instytutu Muzyki oraz Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych przy ul. Partyzantów 27 oraz wybranych pomieszczeń Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bohaterów Westerplatte 64.

Dzięki projektowi możliwe będzie utworzenie w Słupsku nowych kierunków kształcenia. To ochrona cyberprzestrzeni, ekoenergetyka, biomonitoring i rehabilitacja w opiece geriatrycznej.

Redakcja/ar