fot. ms.gov.pl
Decyzję zmierzającą do odwołania z funkcji sędziów podjął minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Rzecznik Sąd Okręgowego w Słupsku sędzia Tamara Kulczewska-Miszczak podkreśla, że teraz wniosek Adama Bodnara musi zaopiniować kolegium sędziów: - Minister poinformował kolegium o powodach, dla których chce odwołać sędziów ze stanowisk i one mieszczą się w katalogu braku możliwości pogodzenia dalszego sprawowania przez nich funkcji z dobrem wyboru sprawiedliwości.

Sędzia Agnieszka Leszkiewicz była prezesem, a sędzia Ryszard Błencki - wiceprezesem Sądu Rejonowego w Słupsku od stycznia 2018 roku.

Teraz sądem kieruje najstarsza stażem przewodnicząca wydziału sędzia Marzena Hop.

Nowy prezes musi zostać wybrany w ciągu sześciu miesięcy.

IAR/ar

Posłuchaj

sędzia Tamara Kulczewska-Miszczak, rzecznik Sąd Okręgowego w Słupsku