fot. arch. Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

Od zawsze łatwiej nam akceptować takie zachowania, które mieszczą się w ogólnie przyjętych granicach. A takim granicom wymykają się dzieci i dorośli ze spektrum autyzmu. Od dwudziestu jeden lat w Koszalinie działa Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, które pomaga nie tylko ludziom ze spektrum autyzmu, ale i ich rodzinom. Po wielu latach błąkania się po różnych miejscach, swoją siedzibę znaleźli przy ulicy Legnickiej, jednak otrzymany z zasobów ZBM-u lokal wymaga wiele pracy i ogromnego wkładu finansowego. Lokal to w tej chwili plac budowy, remontowany głównie dzięki wolontaryjnej pracy członków stowarzyszenia i rodziców. Przed nami reportaż Katarzyny Kużel „Jesteśmy dla nich”:

„Jesteśmy dla nich” - Katarzyna Kużel

Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby wesprzeć własną pracą lub finansowo Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, to organizacja chętnie taką pomoc przyjmie.