Wizerunek św. Franciszka z Asyżu autorstwa Nicholasa Roericha (1874–1947)

Od 79 lat na terenie obecnej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej pracują duchowi synowie św. Franciszka z Asyżu. Franciszkanie przybyli do Koszalina w 1945 roku. Po zajęciu miasta przez Rosjan przejęli kościół farny, czyli obecną katedrę, a po prawie 30 latach latach - w 1974 roku, czyli pół wieku temu - przekazali go na rzecz nowo utworzonej diecezji. Na temat obecności, pracy i posługi Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w naszym regionie debatowali uczestnicy konferencji naukowej pod hasłem „Franciszkanie na Pomorzu”.

materiał Arkadiusza Wilmana

Konferencja naukowa pod hasłem „Franciszkanie na Pomorzu” została zorganizowana przez Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Audycję historyczną na jej podstawie przygotował dla nas Arkadiusz Wilman. Jej uczestnikami byli: Krystyna Bastowska z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz o. dr Józef Makarczyk, franciszkanin z Wilna.