fot. Edyta Dufaj (NCK)

Kołobrzeg walczy o Europejską Stolicę Kultury. Jak ocenia te starania dyrektor Narodowego Centrum Kultury, który m.in przygotowywał analogiczny projekt w Krakowie? Robert Piaskowski od miesiąca jest dyrektorem NCK, którego celem jest upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, promocja dziedzictwa kulturowego oraz historycznego, kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką, wspieranie procesu ewolucji sektora kultury w Polsce, promowanie nowoczesnych standardów zarządzania instytucjami kultury i stymulowanie współpracy. Jak ocenianie są szanse Kołobrzegu i jaka jest wizja pracy nowego dyrektora NCK?

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

Posłuchaj

rozmowa Jarosława Banasia z Robertem Piaskowskim