źródło: FB ZZPP

Związek Zawodowy Pracowników Poczty rozpoczyna przygotowania do dwugodzinnego strajku ostrzegawczego. Zaplanowany jet on na 16 maja i potrwa od godz. 8.00 do godz.10.00.

Związkowcy informują w komunikacie, że protest jest zgodny z artykułem 12. ustawy z 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Strajk ostrzegawczy, zapowiadają , może być odwołany w przypadku przedstawienia przez pracodawcę do 8 maja „satysfakcjonującej propozycji wzrostu wynagrodzeń”.

Związkowcy dodają, że podczas rozmów pracodawca „zaproponował zawarcie ze stroną społeczną swoistego paktu”. W zamian za uzyskanie zgody związków zawodowych na zwolnienia grupowe, część z pozyskanych w tym trybie funduszy miałaby zostać przeznaczona na podwyżki dla pozostałych pracowników.

Podkreślają, że „propozycja ta jest sprzeczna z ideami społecznymi oraz związkowymi i należy ją traktować jako kolejny wyraz lekceważenia pracowników i reprezentujących ich organizacji związkowych”.

IAR/zas