fot.prk24.pl

Zaproszenie Przemysława Grabińskiego przyjęli: burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie Mateusz Grzeszczuk oraz dyrektor Wałeckiego Centrum Kultury Ewa Janicka-Olejnik.

Burmistrz Wałcza - Maciej Żebrowski

7 kwietnia na obecnego burmistrza Wałcza z Koalicji Obywatelskiej swój głos oddało prawie 55 procent wyborców. Jak powiedział Polskiemu Radiu Koszalin Maciej Żebrowski - dalej będzie mógł rozwijać miasto w kierunku, który obrał kilka lat temu: - Serdecznie dziękuję za olbrzymi mandat zaufania, którym obdarzyli mnie mieszkańcy. Daje to szansę na to, że nasza misja, którą przez ostatnie lata ciężko wypracowaliśmy, będzie kontynuowana. Myślę, że mieszkańcy docenili pracę, którą włożyliśmy w rozwój Wałcza.

W dalszej części rozmowy Maciej Żebrowski odniósł się do tematu remontu dworca PKP w Wałczu: - Ministerstwo Infrastruktury zadeklarowało, że zabezpieczyło kwotę 23 mln złotych na remont. To inwestycja, na którą czekają mieszkańcy miasta.

Burmistrz Wałcza - Maciej Żebrowski

Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie - Mateusz Grzeszczuk

Ostatnio został wyłoniony wykonawca obwodnicy Wałcza w ciągu DK22. - Wykonawca będzie miał 17 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - poinformował Mateusz Grzeszczuk.

- Zakładamy, że stanie się to w roku 2025. Oddanie obwodnicy do ruchu przewidziano na rok 2028 - powiedział.

Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie - Mateusz Grzeszczuk

Dyrektor Wałeckiego Centrum Kultury - Ewa Janicka-Olejnik

Już w ten weekend w Wałeckim Centrum Kultury odbędą się Dni Kultury Żydowskiej „Ocalić od zapomnienia”.

Jak powiedziała Ewa Janicka-Olejnik jest to kontynuacja projektu „Most Pamięci”: - Projekt „Most pamięci” jest wyrazem szacunku dla gminy żydowskiej w Wałczu, która do 1940 roku stanowiła ważną i integralną część społeczności miejskiej. Obecny budynek WCK znajduje się tam, gdzie dawniej znajdował się kirkut i synagoga.

- Zależy nam na tym, aby festiwal łączył elementy historii i kultury. W piątek odbędzie się wykład - głównie dla szkół, poprowadzony przez historyka Piotra Wojtanka. W sobotę i w niedzielę odbędą się warsztaty, a także koncert - dodała.

Dyrektor Wałeckiego Centrum Kultury - Ewa Janicka-Olejnik