fot. FB RDLP Szczecinek

Zgniła Struga w Sarnowie, Białe Torfowisko w Lipczynku czy Chocińskie Bagno w Wieczywnie to tereny, które Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku zgłosiła w ramach inicjatywy stworzenia stu rezerwatów na 100-lecie Lasów Państwowych.

- Poszczególne nadleśnictwa zgłosiły swoje propozycje. Wybraliśmy te, które w naszej ocenie są najcenniejsze - mówił zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku Sławomir Cichoń. - Na dziś najważniejsza jest sprawa wody, więc staraliśmy się wskazać na obszary mokradeł, torfowisk, dolin rzek.

Drugim kryterium była wielkość wskazanego terenu. - Chcieliśmy, by to były duże powierzchnie - uzupełnia Sławomir Cichoń. Łącznie jest to 11 lokalizacji obejmujących 400 hektarów.

Z całego kraju do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wpłynęło około dwustu propozycji obszarów, które mogą zostać rezerwatami. - Teraz trwa ich weryfikacja. Dyrekcja zwróciła się do nas z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o ewentualne opracowania naukowe, a także społeczne oczekiwania dotyczące tych obiektów. Może się bowiem okazać, że niektóre z nich wykorzystywane są np. turystycznie albo są zlokalizowane tak, że możliwy jest konflikt w użytkowaniu - tłumaczył Sławomir Cichoń.

Lista zaakceptowanych lokalizacji trafi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. - Ostatecznie rezerwat ustanawia dyrektor RDOŚ - dodaje Sławomir Cichoń.

Od decyzji tego urzędu będzie także zależało, jaką formułę przyjmą nowe rezerwaty ,czy będą one miały charakter częściowy czy ścisły.

ms/zas

Posłuchaj

Sławomir Cichoń, z-ca dyr. RDLP w Szczecinku (cz.2) Sławomir Cichoń, z-ca dyr. RDLP w Szczecinku (cz.1)