fot. Mariusz Wolański/Polskie Radio Koszalin

Działające w Kołobrzegu organizacje pożytku publicznego otrzymały dotacje miejskie na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Umowy z miastem podpisało łącznie 18 stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego.

Pieniądze na organizację znanych już w mieście wydarzeń cyklicznych otrzymała m.in. Katolicka Inicjatywa Kulturalna. - W tym roku udało nam się uzyskać dofinansowanie na Herbertiadę, a także na Dzień Matki, organizowany w bazylice mniejszej oraz na wydarzenie związane z postacią rotmistrza Pileckiego - przekazał prezes stowarzyszenia Ryszard Czepulonis.

Dofinansowanie trafiło także do kołobrzeskiego koła Związku Sybiraków, które w tym roku świętuje jubileusz 35-lecia. - Może uda się nam zrobić wystawę lub konferencję. Planujemy też wspólne spotkanie z okazji Dnia Sybiraka - mówiła przewodnicząca koła Wanda Przybylska.

Podpisująca umowy z przedstawicielami organizacji prezydent miasta Anna Mieczkowska nie ukrywała satysfakcji z dużej aktywności stowarzyszeń. - To cieszy szczególnie w takim momencie, kiedy jesteśmy finalistą w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 - mówiła.

Na realizację 25 zadań rozdysponowano łącznie ponad 300 tysięcy złotych.

mw/red.

fot. Mariusz Wolański/Polskie Radio Koszalin

Posłuchaj

Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu Ryszard Czepulonis, Katolicka Inicjatywa Kulturalna Wanda Przybylska, kołobrzeskie koło Związku Sybiraków