na zdjęciu: Łukasz Janowski, dyr. Budimex, Adam Rudawski, woj. zachodniopomorski, Łukasz Lendner, dyr. GDDKiA Szczecin

Obwodnicę Szwecji wykona firma Budimex. Koszt wybudowania trasy o długości 4,18 km to 60,7 mln złotych. Dziś podpisano umowę na jej zaprojektowanie i budowę.

Obwodnica ominie od południa położoną na północ od Wałcza miejscowość Szwecja, wyprowadzając z niej ruch tranzytowy. Będzie jednojezdniową drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Przetnie rzekę Pilawę, na której planowana jest budowa mostu o długości 78 metrów. Obiekt będzie również pełnił funkcję dolnego przejścia dla zwierząt. W ramach inwestycji powstaną także dwa wiadukty dla dróg lokalnych nad obwodnicą.

Zakończenie inwestycji, ujętej w „Programie budowy 100 obwodnic” planowane jest w połowie 2027 roku.

red.

źródło: GDDKiA