fot.Przemysław Grabiński/Polskie Radio Koszalin

Zaproszenie Przemysława Grabińskiego przyjęli: Bogdan Wankiewicz - starosta wałecki oraz Anna Czerniewicz - naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Wałczu. Rozmawialiśmy także na temat działań w ramach Programu Społecznik w regionie wałeckim.

Bogdan Wankiewicz - starosta wałecki

10 listopada przedstawiciele powiatu wałeckiego podpisali umowę dotyczącą modernizacji budynku po byłej stacji dializ i utworzenie w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej. Bogdan Wankiewicz, starosta wałecki przyznał, że to potrzebna inwestycja: - W placówce schronienie ma znaleźć czternaścioro dzieci, które muszą mieć zapewnione dobre warunki i poczucie bezpieczeństwa, a w naszym powiecie nie ma takiej instytucji. Będzie to piękny obiekt, który będzie służył dzieciom potrzebującym takiej pomocy.

Bogdan Wankiewicz, starosta wałecki

Anna Czerniewicz - naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Wałczu

Wałecki Urząd Miasta przedłużył na kolejny rok umowę na funkcjonowanie w mieście Ogólnopolskiej Karty Seniora. Jak mówiła na naszej antenie Anna Czerniewicz z wałeckiego ratusza, posiadacze tej karty mogą korzystać także z wielu ulg w całym kraju: - Dzięki niej seniorzy z całej Polski korzystają ze specjalnych ofert przygotowanych przez firmy, które przystępują do Programu Ogólnopolska Karta Seniora. Z karty mogą korzystać osoby, które ukończyły 60. rok życia i wypełniły odpowiedni formularz.

Anna Czerniewicz, UM w Wałczu

Upiększanie okolicy, integrowanie się z sąsiadami i dbanie o środowisko - m.in. na te cele są przeznaczone pieniądze z realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Programu Społecznik. Przedstawiciele organizacji z powiatu wałeckiego podpisali umowy na dofinansowanie działań w ramach tego programu.

materiał Przemysława Grabińskiego