fot. PAP/Piotr Nowak (zdjęcie ilustracyjne)

Sejm w środę, po godz. 9 wznowił przerwane w ub. tygodniu obrady. Posłowie zajmą się projektami ustaw ws. zamrożenia cen energii oraz projektem zmian w Regulaminie Sejmu. Posłowie KO i Polski 2050 wnieśli poprawkę wykreślająca z projektu ws. cen energii przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych.

Na początku środowych obrad nowa członkini Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 - adwokat Karolina Bućko - złożyła ślubowanie przed Sejmem. W czwartek Sejm ma wybrać przewodniczącego tej komisji.

W środę rano posłowie mają przeprowadzić pierwsze czytania dwóch projektów ustaw dotyczących zamrożenia cen energii; drugie czytania projektów zaplanowano na czwartek.

Projekt noweli ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła pod koniec listopada złożył rząd Mateusza Morawieckiego. Projekt przewiduje przedłużenie na 2024 r. funkcjonowania mechanizmów osłonowych dotyczących zamrożenia cen energii.

Natomiast grupa posłów Polska 2050-TD i KO 28 listopada wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dot. wsparcia odbiorców energii, przedłużający zamrożenie cen energii do 30 czerwca 2024 r. Projekt zawierał także przepisy liberalizujące stawianie farm wiatrowych i wiatraków w Polsce. Projekt przewidywał umożliwienie budowy cichych wiatraków w odległości od 300 m od zabudowań. Projekt spotkał się z krytyką m.in. polityków PiS.

We wtorek wieczorem na stronach Sejmu pojawiła się informacja o wniesieniu autopoprawki do projektu ustawy posłów KO i Polski 2050-TD; zgodnie z poprawką z projektu wykreślono przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych.

W środę po południu posłowie zajmą się przedstawionym przez Prezydium Sejmu projektem zmian Regulaminu Sejmu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że chodzi o dostosowanie procedur związanych z wyborem premiera przez Sejm w tzw. drugim kroku konstytucyjnym. Marszałek zauważył, że w myśl obecnie obowiązujących przepisów głosowanie dotyczące premiera odbywałoby się przy pomocy imiennych podpisanych kart wrzucanych do urn. - Dziś mamy w Sejmie sprawny sprzęt do głosowania, który jest w stanie precyzyjnie podać, kto za kim lub przeciwko komu głosował, to tak samo głosowanie imienne - zaznaczył marszałek Sejmu.

W uzasadnieniu projektu uchwały napisano, że projektowana nowelizacja regulaminu Sejmu ma na celu zmianę przepisów, aby wybór przez Sejm prezesa Rady Ministrów w tzw. drugim kroku konstytucyjnym „był przeprowadzany na zasadach ogólnych, tj. głosowania co do zasady odbywało się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów, a głosowanie imienne było fakultatywną formą, o której zastosowaniu mógłby zdecydować Sejm”.

Po wtorkowym wieczornym posiedzeniu Prezydium Sejmu, wicemarszałek Krzysztof Bosak poinformował, że będą dwie zmiany w Regulaminie Sejmu: pierwsza będzie dotyczyła właśnie zmiany sposobu głosowania przy wyborze premiera przez Sejm, a druga ma usprawnić prace komisji finansów nad budżetem, żeby móc szybciej pracować.

Jeżeli chodzi o tę drugą zmianę, to w uzasadnieniu projekt wskazano, że Prezydium Sejmu wyznacza komisjom sejmowym, do których zostały skierowane poszczególne części budżetowe, termin przekazania komisji finansów publicznych stanowisk zawierających wnioski, opinie lub propozycje poprawek wraz z uzasadnieniem. Obowiązujące przepisy nie regulują skutków nieprzekazania przez te komisje swoich stanowisk w terminie. Zgodnie z projektem, w przypadku, gdy właściwa komisja nie przedstawi komisji finansów publicznych swojego stanowiska w określonym terminie, nie wstrzymuje to dalszych prac komisji finansów publicznych.

W czwartek Sejm zajmie się sprawozdaniem komisji ustawodawczej dotyczącym projektu uchwały autorstwa KO, ws. powołania komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Pierwotnie głosowanie miało się odbyć tą drogą z powodu pandemii COVID-19, ostatecznie głosowanie w wyborach prezydenckich odbyło się tradycyjnie.

Sejm będzie kontynuował obrady w poniedziałek. Wówczas - jak wynika z opublikowanego we wtorek wieczorem harmonogramu - o godz. 10 premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania; o godzinie 15.00 dojdzie do głosowania nad wotum zaufania dla rządu.

Po głosowaniu ma zostać zarządzona półtoragodzinna przerwa, podczas której będzie czas na zgłaszanie kandydatur na Prezesa Rady Ministrów w drugim konstytucyjnym kroku. Kandydatem na premiera KO, Polski 2050, PSL i Lewicy jest Donald Tusk. O godzinie 16.30 posłowie przejdą do wyboru premiera. Wówczas odbędzie się debata, a o godz. 20 - głosowanie. Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów w głosowaniu imiennym.

Na wtorek 12. grudnia na godzinę 9.00 nowy Prezes Rady Ministrów przedstawi program działania oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Według harmonogramu głosowanie odbędzie się o godz. 15. Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

PAP/aj