fot. prk24.pl

Zaproszenie Arkadiusza Wilmana przyjęły: Anna Ginda, pełnomocnik prezydenta Koszalina ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Joanna Ostrowska, przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Ponad tydzień temu powstała petycja, pod którą podpisało się już ponad 200 osób, za odwołaniem lekarzy, którzy orzekają w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W niedzielę, 26 listopada, odbędzie się w tej sprawie strajk na Rynku Staromiejskim.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami twierdzą, że trzeba odwołać obecną komisję i zatrudnić nowych lekarzy. Jak mówią - mają już dość nieprawidłowości i przedmiotowego traktowania pacjentów przez członków komisji. - Nasze dzieci cierpią na nieuleczalne choroby i nie są w stanie funkcjonować same. Jednak lekarze, z jakichś względów, nie przyznają im prawa do stałej opieki. W konsekwencji nie są nam przyznawane środki na prowadzenie leczenia i utrzymania takiego dziecka.

Anna Ginda oraz Joanna Ostrowska na antenie Polskiego Radia Koszalin zostały zapytane, jak postrzegają obecną sytuację. - Jeżeli orzeczenie wydane przez powiatowy zespół nie spełnia oczekiwań wnioskodawcy, może w ciągu 14 dni wystosować odwołanie. Postępowanie orzecznicze, służące ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, jest zespołowe i dwuinstancyjne - podkreśliła Anna Ginda.

Joanna Ostrowska dodała, że każda niepełnosprawność jest na innym poziomie i każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie: - Zespół musi ustalić, czy osoba może być zakwalifikowana jako niepełnosprawna, a sam fakt wystąpienia schorzenia tego nie gwarantuje. Podstawą jest naruszenie sprawności organizmu przez to schorzenie.

Więcej w poniższej rozmowie Arkadiusza Wilmana z Anną Gindą i Joanną Ostrowską.

mw/lp

Posłuchaj

Joanna Ostrowska oraz Anna Ginda