fot. facebook.com/SejmikWZP
Zachodniopomorski sejmik przyjął w czwartek rezolucję XIX Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku „Wzmocnienie spójności społecznej – migracja i integracja”. W rezolucji stwierdzono m.in., że konieczne jest sporządzenie raportu sytuacyjnego o międzynarodowych przepływach uchodźców.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 15 radnych, przeciw było 11, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przed głosowaniem radni zdecydowali o zamknięciu dyskusji nad tekstem, który – jak stwierdził Wojciech Dorżynkiewicz (KO) - jest tekstem końcowym: - Rezolucja została przygotowana i przegłosowana przez radnych, których wybrał sejmik do reprezentowania nas na Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku - argumentował radny.

- W tekście rezolucji pada wiele stwierdzeń, które nie do końca są w nim wyjaśnione. Brak jest, chociażby wyjaśnienia punktu 3a: przyspieszenie prac nad wspólną europejską polityką migracyjną i azylową w celu zarządzania kryzysem uchodźczym - wskazywał radny Rafał Niburski (PiS).

W rezolucji skierowanej m.in. do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady Regionów stwierdzono, że celem rozpatrywania kwestii spójności społecznej w kontekście migracji i integracji w regionie było „wskazanie możliwości i wyzwań, aby móc dalej wspólnie nad nimi pracować”.

Jak zaznaczono w dokumencie, forum „uważa za konieczne” m.in. - sporządzenie i wymianę raportu sytuacyjnego o międzynarodowych przepływach uchodźców, będącego także podsumowaniem i udostępnieniem do wiadomości publicznej informacji i danych liczbowych na temat napływu uchodźców w skali krajowej, regionalnej i lokalnej, potrzeb w zakresie zakwaterowania oraz świadczeń państwowych w zakresie opieki i integracji.

W rezolucji postulowano także m.in. „tworzenie warunków pozwalających na jak najpełniejsze wykorzystanie posiadanych przez migrantów umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz rozwijanie ich na rzecz regionalnego rynku pracy”.

Forum Parlamentów Regionalnych zrzesza przedstawicieli Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, Parlament Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Szlezwika-Holsztynu i Hamburga.

XIX forum odbyło się w Hamburgu w dniach 17-19 września br.

PAP/mt