fot. pixabay

Jak co niedzielny poranek, w „Magazynie katolickim”, rozmawialiśmy o najważniejszych wydarzeniach w kraju i naszej diecezji.

Wczoraj papież na placu św. Piotra przewodniczył konsystorzowi publicznemu, na którym mianował 21 kardynałów, a w tym abpa Grzegorza Rysia. Franciszek w homilii powiedział, że Kolegium Kardynalskie powinno przypominać orkiestrę symfoniczną, reprezentującą symfoniczność i synodalność Kościoła.

materiał Arkadiusza Wilmana

Przy Sanktuarium w Skrzatuszu trwa budowa domu dla Wspólnoty Cenacolo, aby przy sercu Matki Bożej poranieni i zagubieni młodzi ludzie odnajdywali życie i nadzieję. Wspólnota Cenacolo zrodzona z charyzmatu jaki otrzymała od Pana siostra Elvira Petrozzi od 40 lat niesie pomoc młodym ludziom i prowadzi ich z ciemności do światła - do Jezusa. Powstający dom jest piątym w Polsce. Gościem „Magazynu Katolickiego” jest ks. Wacław Grądalski, kustosz skrzatuskiego sanktuarium.

materiał Arkadiusza Wilmana

W tym tygodniu zaprezentowano Raport „Kościół w Polsce 2023”. Dokument przygotowała Katolicka Agencja Informacyjna we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Wydawnictwo prezentuje działalność Kościoła w Polsce między innymi w sferze duszpasterskiej, ewangelizacyjnej, charytatywnej oraz społecznej.

Prezes KAI Marcin Przeciszewski powiedział, że raport pokazuje, że Kościół w Polsce jest aktywny i inspirujący: - Raport pokazuje, że Kościół w Polsce jest wciąż silny, stosunkowo młody w porównaniu z Kościołem w innych krajach europejskich, mający największą w swojej historii liczbę księży, ponad 34 tys. oraz wiele ruchów, wspólnot i stowarzyszeń katolickich.

Marcin Przeciszewski odniósł się również do tematu sekularyzacji, który podejmuje raport: - Dotąd mówiliśmy o pełzającej, a obecnie postępującej sekularyzacji. Kościół jako wspólnota wierzących powinien podjąć głęboką refleksję. Jedną z recept jest obdarzenie ludzi świeckich odpowiedzialnością za uczestnictwo w pracy apostolskiej.

Kościół katolicki pomaga ubogim, chorym, niepełnosprawnym, bezrobotnym i uzależnionym. Główną instytucją pomocy Kościoła jest Caritas Polska i Caritas diecezjalne. - Jak dowodzi raport, Kościół jest drugą instytucją pomocy społecznej, na bardzo wielu poziomach - dodał prezes KAI.

Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej prof. Jan Żaryn podkreślił, że publikacja zawiera także część historyczną dotyczącą Kościoła katolickiego w PRL i polskich męczenników XX stulecia: - Przypominamy o niezwykłym darze, jakim był i jest Kościół na ziemiach polskich. Kościół cierpiący, szczególnie w latach II wojny światowej czy okresie stalinowskim, oraz Kościół zwycięski, za sprawą kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II.

W Raporcie znajdują się również analizy dotyczące życia zakonnego, powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, zaangażowania ludzi świeckich i ich miejsca we wspólnocie Kościoła katolickiego, uczelni, szkół katolickich oraz działalności Kościoła w mediach, kulturze i dialogu ekumenicznym. Opracowanie ukazuje też prawne, konkordatowe i konstytucyjne ramy, w których funkcjonuje Kościół w życiu publicznym w warunkach demokratycznego państwa.

cz. 4
cz. 3
cz. 1
cz. 2

„Poza szlakiem” to tytuł nowej wystawy, którą można oglądać w Muzeum Regionalnym w Szczecinku. To doskonała okazja, by w jednym miejscu zobaczyć kilkanaście kościołów z regionu szczecineckiego - zabytkowych obiektów, o których istnieniu wielu nie zdawało sobie sprawy. O tym innym spojrzeniu na budynki sakralne mówi Irek Markanicz, dyrektor Muzeum Regionalnego.

materiał Arkadiusza Wilmana