fot.prk24.pl

Garnki, kuchenki, sprzęt nagłośnieniowy i wsparcie finansowe na różnego rodzaju warsztaty na temat bezpieczeństwa w internecie i prawa otrzymało sześć kół gospodyń wiejskich z gminy Będzino. Wartość przekazanego sprzętu to ponad 20 tysięcy złotych. Pieniądze na ten cel pochodziły z Funduszu Sprawiedliwości.

Wicewojewoda Mateusz Wagemann podkreśla, że w ostatnim czasie koła gospodyń wiejskich w całym kraju przeżywają pewnego rodzaju odrodzenie: - Koła gospodyń wiejskich są blisko związane z lokalną społecznością. Ich inicjatywy aktywizują mieszkańców gmin i właśnie dlatego uważam, że takie organizacje powinny być wspierane.

Wójt gminy Będzino Sylwia Halama dodała, że sprzęt gospodynie wykorzystają podczas spotkania z mieszkańcami: - Będzie to spotkanie, którego główną tematyką jest bezpieczeństwo w życiu na gospodarstwie. W wydarzenie zaangażowani będą funkcjonariusze policji, strażacy oraz pomoc społeczna.

Z otrzymanego sprzętu cieszą się m.in. członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Wesołe Babki” w Dobrzycy. Mówi jego przewodnicząca Lila Hanasz: - Garnki, które miałyśmy były już trochę zużyte. Nowe na pewno przydadzą się do gotowania na różne imprezy okolicznościowe i mam nadzieję, że długo nam posłużą.

Sprzęt i dofinansowanie otrzymały także gospodynie z Komór, Dobrego, Będzina, Strachomina i Strzepowa.

Posłuchaj

Lila Hanasz - przewodnicząca KGW „Wesołe Babki” Sylwia Halama - wójt gminy Będzino Mateusz Wagemann - wicewojewoda