fot. PAP/Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

1 czerwca w Połczynie-Zdroju odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, podczas którego uzgodniono wspólne stanowisko w tej sprawie.

Według włodarzy gmin „pomimo wielu zapowiedzi (...) przez lata nie udało się wprowadzić żadnych rozwiązań legislacyjnych, które ułatwiłyby funkcjonowanie gmin uzdrowiskowych, zlikwidowałyby niepotrzebne bariery prawne ograniczające rozwój gmin i uzdrowisk, czy też ułatwiły funkcjonowanie przedsiębiorcom i mieszkańcom”.

Podkreślili, że na obszarach uzdrowiskowych wprowadzono liczne obowiązki i ograniczenia, które hamują gospodarczy i społeczny rozwój gmin. Przypomnieli, że samorządy nie uzyskują z tego tytułu żadnej rekompensaty.

Przedstawiciele gmin uzdrowiskowych zaznaczyli także, że uzdrowiska są wrażliwe na kryzysy ekonomiczne, okresy pandemiczne oraz spadki koniunktury gospodarczej. Dodali, że na trudną sytuację wpływa także ogólna polityka państwa w odniesieniu do samorządów, w tym m.in. niskie subwencje, wprowadzenie ulg i zwolnień podatkowych czy wzrost cen energii i paliw.

„Sytuacja ta budzi uzasadniony niepokój środowiska samorządowego gmin uzdrowiskowych, bowiem w krótkim czasie doprowadzić to może do zapaści finansów gminnych. W systemie organizacji finansów gmin uzdrowiskowych, konieczne są natychmiastowe działania zarówno doraźne jak i systemowe, które zmienią sytuację tej kategorii gmin” - przekazano w informacji prasowej.

„Uczestnicy spotkania wnoszą o jak najszybsze podjęcie prac nad zmianą Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach uzdrowiskowych oraz o gminach uzdrowiskowych, jak też nad zmianą przepisów: prawo geologiczne i górnicze, prawo wodne, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie odnoszącym się do uzdrowisk” - dodano.

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP zostanie przedłożone premierowi, parlamentarzystom oraz ministrom.

PAP/zn