fot. pixabay.com

Zmiany w zarządzie spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu. Obradująca dziś rada nadzorcza spółki zadecydowała, że nie powoła na kolejną kadencję dotychczasowego prezesa Pawła Hryciowa.

Nowy prezes zostanie wyłoniony na drodze konkursu. Do tego czasu spółką będą kierować prokurenci. - W najbliższych dniach rada nadzorcza podejmie dalsze działania w ramach swoich kompetencji, tj. ogłosi konkurs i zasady naboru na stanowisko prezesa spółki. Do czasu wyłonienia nowego prezesa, zarząd zastępują prokurenci - Marlena Wysoczańska i Rafał Piątkowski - przekazała przewodnicząca rady nadzorczej Monika Kwiatkowska.

Grzegorz Stalmach, reprezentujący działające w spółce związki zawodowe powiedział, że zmiana prezesa może oznaczać dobrą sytuację dla firmy. Podkreślił przy tym, że załoga nie ma na razie swojego kandydata na to stanowisko.

Zdziwienia decyzją rady nadzorczej nie kryją natomiast władze miasta. - Ta sytuacja jest dla nas dużym zaskoczeniem. Jako właściciel spółki oczekujemy teraz od rady podjęcia kolejnych kroków w celu wyboru nowego prezesa - powiedział rzecznik prezydenta Kołobrzegu Michał Kujaczyński.

 Na razie nie znany jest jeszcze termin konkursu na nowego prezesa.

mw/zn

Posłuchaj

Michał Kujaczyński, rzecznik prezydenta Kołobrzegu Monika Kwiatkowska, przewodnicząca Rady Nadzorczej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu Grzegorz Stalmach, reprezentujący działające w spółce związki zawodowe