Wraz ze sprzyjającą pogodą, właściciele ogródków działkowych spędzają tam większość swojego wolnego czasu, przygotowując się do pełni sezonu. Pochłonięci pracą, zapominają, że swoim zachowaniem mogą ściągnąć na siebie niebezpieczeństwo.

Patrolujący dzielnicowi pojawili się na terenie ogródków działkowych pod nazwą „Bezpieczne ogrody” i przypominali działkowcom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W rozmowach wskazywali sposoby i metody działania złodziei, którzy wykorzystują każdą nadarzającą się okazję, aby zabrać rzecz nienależącą do nich. Nakłaniali również do skrupulatnego zabezpieczania altanek i sprzętu ogrodowego.

Policjanci przekonywali, że współpraca funkcjonariuszy i działkowców przyczynia się do ograniczenia przestępczości oraz aktów wandalizmu na terenie ogrodów.

W trakcie działań wspólne patrole skupiły się na sprawdzeniu stanu zabezpieczenia technicznego obiektów i altanek. Mundurowi sprawdzali także działki pod kątem miejsc, w których grupują się osoby spożywające alkohol oraz bezdomni.

KMP Koszalin/lp

Komenda Miejska Policji w Koszalinie
Komenda Miejska Policji w Koszalinie
Komenda Miejska Policji w Koszalinie
Komenda Miejska Policji w Koszalinie