fot. GDDKiA Szczecin

To jedna z inwestycji w ramach rządowego „Programu budowy 100 obwodnic”. Trasa o długości 4,5 km ominie miasto od wschodu i włączy się do węzła Stargard Wschód na drodze S10 - jej przebieg zatwierdziła decyzja środowiskowa.

Obwodnica ma wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, zmniejszając hałas i zwiększając bezpieczeństwo. Skróci się też dystans, jaki będą pokonywać kierowcy. Obecnie długość trasy przez miasto to 7,4 km, a po realizacji wybranego wariantu obwodnicy będzie krótsza o 2,9 km. Biorąc pod uwagę brak konieczności przejazdu przez miasto, skróci się on nawet czterokrotnie.

Obwodnica Stargardu będzie drogą jednojezdniową. Rozpocznie się od węzła Stargard Wschód na połączeniu DK20 i S10. Jej trasa będzie prowadziła w kierunku północnym. Przejdzie przez dolinę rzeki Krąpiel, następnie drogę powiatową Strachocin-Sułkowo, gdzie zaplanowano budowę wiaduktu w ciągu drogi powiatowej. Dalej przejdzie nad linią kolejową nr 202 Stargard-Gdańsk i włączy się w obecny przebieg DK20, ok. 500 metrów za granicą Stargardu.

Kolejnym etapem prac przygotowawczych będzie opracowanie elementów Koncepcji Programowej i wykonanie badań podłoża.

GDDKiA Szczecin/zn