fot.prk24.pl

Zaproszenie Przemysława Grabińskiego przyjęli: burmistrz Złocieńca Krzysztof Zacharzewski, burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński, starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Krzysztof Zacharzewski - burmistrz Złocieńca

Wydana została kluczowa decyzja środowiskowa dla projektu obwodnicy w Złocieńcu. Jak poinformował burmistrz Złocieńca Krzysztof Zacharzewski - do wyboru mieli pięć różnych wariantów i wybrali ten projekt, który będzie najmniej inwazyjny dla mieszkańców. - Wybierając projekt, generalna dyrekcja skoncentrowała się na tym, który będzie korzystny pod względem geologicznym i społecznym. Miasto na pewno zostanie odciążone od ciężkiego ruchu tranzytowego, a poruszanie się po mieście będzie bezpieczniejsze. Oczywiście zminimalizujemy wycinkę drzew i terenów zielonych.

Krzysztof Zacharzewski - burmistrz Złocieńca

Krzysztof Czerwiński - burmistrz Drawska Pomorskiego

Dwór w Przytoniu zyskał pierwsze miejsce w konkursie „Nasz Zabytek” Fundacji Most the Most w województwie zachodniopomorskim. Na rewitalizację i dostosowanie funkcji społecznych miasto dostało dotację w wysokości miliona złotych. Krzysztof Czerwiński, burmistrz Drawska Pomorskiego opowiedział o zasłudze mieszkańców i dalszych przedsięwzięciach. - Tak naprawdę to mieszkańcy uznali, że Dwór w Przytoniu zostanie zgłoszony do konkursu. Dzięki ich głosom udało się wygrać i uzyskać pieniądze na nową odsłonę zabytku. Chcemy przywrócić mu pierwotny wygląd i nadać inną funkcję. Dworek będzie pełnić rolę świetlicy wiejskiej, dzięki temu uzyska centralną funkcje kultury, a w sezonie będzie ciekawym punktem turystycznym.

Krzysztof Czerwiński - burmistrz Drawska Pomorskiego

Eligiusz Komarowski - starosta pilski

Wiele zmian w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, nowa sala operacyjna i pracownia to początek zachodzących zmian. Eligiusz Komarowski, pilski starosta skomentował przeprowadzane inwestycje. - Chcemy modernizować i unowocześniać nasz szpital, aby poprawić jakość i komfort pacjentów. Wprowadzamy lepszy, nowoczesny i zaawansowany sprzęt. Ostatnio zakupiliśmy zestaw do neuronawigacji, neurochirurgiczny i laryngologiczny.  Lepsze warunki pracy przekładają się pośrednio również na większe zainteresowanie lekarzy pracą w szpitalu. W ciągu ostatnich czterech lat liczba zatrudnionych lekarzy wzrosła.

Eligiusz Komarowski - starosta pilski