fot. PRK24
Zaproszenie Pawła Wiśniewskiego przyjęli: dyrektorka Zarządu Budynków Mieszkalnych Lucyna Sitarczyk, dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie Henryk Kozłowski oraz komendant Straży Miejskiej w Koszalinie Piotr Simiński.

Lucyna Sitarczyk - dyrektorka Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

Lucyna Sitarczyk zwróciła uwagę na zmiany, jakie mogą zachodzić w tym roku w opłatach za mieszkania komunalne: - W styczniu wysłaliśmy już zawiadomienia, informując, że od maja nastąpi wzrost stawki czynszu. Podwyżka będzie wynosiła mniej więcej 10 procent, w zależności od rodzaju mieszkania czy jego położenia. Ta zmiana wynika m.in. ze wzrostu cen za materiały budowlane. Przetargi na usługi w tym roku są o ok. 20 procent wyższe w porównaniu do poprzedniego roku. Dodatkowo, opłata za centralne ogrzewanie wzrosła w tym roku o 10 procent, czyli łącznie ze wzrostem z poprzedniego roku, mamy mniej więcej 100-procentową podwyżkę - w zeszłym roku było to 90 procent.

Lucyna Sitarczyk, dyrektorka Zarządu Budynków Mieszkalnych

Henryk Kozłowski - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Henryk Kozłowski przedstawił m.in. statystyki dotyczące bezrobocia w Koszalinie, podsumowując również poprzedni rok. - Pod koniec roku w Urzędzie Pracy w Koszalinie było zarejestrowanych 5002 mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego. Przekładając tę liczbę na rok 2021 - mamy spadek liczby bezrobotnych o ponad 400 osób. Stopa bezrobocia pod koniec roku 2022 wynosiła w Koszalinie 4,9 procent - czyli poniżej średniej krajowej, a w powiecie koszalińskim - 13 procent. Widzimy natomiast inne, dosyć niepokojące sygnały - mniejszą liczbę ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców.

Dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie wskazał również zawody, które są obecnie najbardziej poszukiwane: - Są to m.in. kierowcy kat. CE, informatycy, pracownicy budowlani, nauczyciele czy elektrycy. Staramy się nadążać za potrzebami pracodawców i organizujemy szkolenia, pod warunkiem, że pracodawca zapewni miejsce zatrudnienia osobie, która do niego przystąpi.

Henryk Kozłowski, dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Piotr Simiński - komendant Straży Miejskiej w Koszalinie

Piotr Simiński powiedział m.in. o kontrolach palenisk, czyli wykrywaniu przy pomocy drona nieprawidłowości w wydobywającym się z kominów dymie. - Od 2019 roku prowadzimy kontrole dronem, który wyposażony jest w stację badawczą. Bada ona związki chemiczne, które wydobywają się z palenisk przydomowych, czyli pieców i z kominów koszalińskich budynków. (...) Kontrola paleniska, to kontrola środowiskowa, opieramy się tu o zapisy ustawy o ochronie środowiska. Osoba, która nie podda się tej kontroli, podlega karze ograniczenia wolności do 3 lat.

Piotr Simiński, komendant Straży Miejskiej w Koszalinie

Zapraszamy do wysłuchania rozmów.

pw/aj