fot. KMP Koszalin
Na terenie miejskiego stadionu Gwardii Koszalin pojawili się umundurowani policjanci. Odbywali szkolenie z zakresu podejmowania działań w sytuacjach zbiorowego zakłócenia porządku publicznego podczas trwania imprez masowych, również tych o charakterze sportowym.

Koszalińscy policjanci zgrupowani w ramach Nieetatowego Pododdziału Policji ćwiczyli wspólnie z kolegami z Wałcza, Szczecinka, Sławna i Wydziału Konwojowego KWP Szczecin-Ogniwo Koszalin. Wszyscy razem stanowią III Kompanię NPP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. W ćwiczeniach wzięła udział również IV Kompania Oddziałów Prewencji Policji ze Szczecina.

Każdy z pododdziałów na co dzień prowadzi szkolenia i ćwiczenia we własnym zakresie. Jednak w wyznaczonych terminach funkcjonariusze zbierają się w jednym miejscu, aby symulację wydarzeń rozegrać mogła cała kompania.

Mundurowi przez kilka godzin ćwiczyli szyki policyjne i współdziałanie w pododdziałach zwartych.

red./zas