fot. pixabay.com
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas, w którym wspominamy tych, których już obok nas nie ma. W ciągu roku pożegnaliśmy wybitnych mieszkańców naszego regionu, przedstawicieli świata nauki, sztuki, mediów, samorządu, polityki i sportu.

Dziś przypominamy ich sylwetki i dokonania na rzecz regionalnej społeczności.

Władysław Król, wieloletni redaktor naczelny Radia Koszalin

Władysław Król Władysław Król urodził się 24 sierpnia 1932 roku w Rybnej koło Krakowa. Ukończył studia na Wydziale Rolnym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Specjalizował się w ekonomice rolnictwa. Przez chwilę był nawet asystentem na uczelni, ale życie pozwoliło mu wykorzystywać swoją wiedzę w radiowym eterze.

Zanim trafił do Polskiego Radia Koszalin, pracował w rozgłośni olsztyńskiej i opolskiej. Był jednym z głównych organizatorów I Festiwalu Piosenki Polskiej. W Koszalinie przez lata pełnił funkcję zastępcy, a następnie redaktora naczelnego.

Na emeryturę przeszedł w 1993 roku. Jako współpracownik był związany z naszą rozgłośnią jeszcze długie lata. Najbliższą jego sercu materią dziennikarską była kultura ludowa, folklor, spotkania z artystami z naszego regionu.

Zmarł 30 września 2022 roku.

wspomnienie Władysława Króla

Beata Bełdzikowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu

fot. UM Kołobrzeg Beata Bełdzikowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu, kochana przez uczniów nauczycielka, pedagog, logopedka, wolontariuszka w hospicjum.

Zmarła w czerwcu 2022 roku w wieku 58 lat.

Aleksandra Błażejewska, honorowa obywatelka Piły

fot. UM Piła Aleksandra Błażejewska - znana z zaangażowania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przez wiele lat stała na czele Nadnoteckiego Stowarzyszenia Społeczno-Sportowego „Sprawni-Razem”, a w 2020 roku została jego honorowym prezesem. Organizowała wiele imprez ogólnopolskich sportowych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wychowała wielu zawodników, którzy zdobywali medale na Mistrzostwach Polski Sprawnych Razem. Honorowa obywatelka Piły.

Zmarła 22 listopada 2021 roku w wieku 86 lat.

wspomnienie Aleksandry Błażejewskiej

Zbigniew Ciechanowski, prezes koszalińskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wieloletni dyrektor i inicjator powstania Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych

fot. UM Koszalin Do Koszalina przyjechał w 1952 r. z nakazem pracy. Został instruktorem do spraw sportu i turystyki w Domu Harcerza, by niedługo potem objąć stanowisko kierownika tej instytucji, która z czasem została przekształcona w Młodzieżowy Dom Kultury. Wspólnie z wojewodą założył w Koszalinie Państwowe Liceum Plastyczne i powołał szkołę muzyczną w Białogardzie.

Do 1990 r. pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” w Koszalinie. Następnie, do 2002 r., był sekretarzem koszalińskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a od 2003 r. przez kolejne 10 lat jego prezesem. Przez blisko 5 dekad był zaangażowany w organizację polonijnych spotkań w Koszalinie.

Za swoją pracę i działalność społeczną otrzymał wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień, m.in. Krzyż Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Zbigniew Ciechanowski odszedł 15 lipca 2022 roku w wieku 90 lat.

wspomnienie Zbigniewa Ciechanowskiego

Andrzej Rafiński, architekt, fotograf, plakacista, nauczyciel

fot. fb Andrzej Rafiński Andrzej Rafiński - absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W Kołobrzegu mieszkał od lat 60. Pracował jako architekt wnętrz i architekt krajobrazu. Autor plakatów m.in. na Festiwale Piosenki Żołnierskiej, wielu prac plastycznych. Malował, fotografował.

Zdobył uznanie kołobrzeżan dzięki swojej pracy z młodzieżą oraz mniejszością ukraińską. Pomagał społeczności lokalnej, udzielając porad z zakresu budownictwa. Współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz pełnił rolę rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury i Sztuki. W październiku otrzymał tytuł Zasłużonego dla Miasta Kołobrzegu. Nie zdążył odebrać wyróżnienia.

Zmarł 21 listopada 2021 roku wieku 86 lat.

wspomnienie Andrzeja Rafińskiego

Mirosław Zwolski, znany słupski architekt

fot. UM Słupsk Mirosław Zwolski - ceniony słupski architekt, prezes oddziału słupskiego Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej odszedł w wieku 57 lat. Był zaangażowany w działalność lokalnych struktur Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej i Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Często zabierał głos w sprawie kierunków rozwoju urbanistycznego Słupska. Zasiadał w jury wielu konkursów architektonicznych i projektowych. Właściciel i założyciel  Pracowni Projektowej Colosseum w Słupsku.

Zmarł 19 sierpnia 2022 roku.

wspomnienie Mirosława Zwolskiego

Andrzej Ziemiński, wieloletni dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

fot. KBP

Andrzej Ziemiński - w latach 1976-1984 był kierownikiem Działu Oświatowego w Muzeum Okręgowym w Koszalinie. Przez następne dziewięć lat był naczelnikiem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Koszalinie, nadzorując m.in. działalność bibliotek w mieście. W 1994 r. został dyrektorem KBP. „Jako dyrektor, zawsze na stanowisku, prawdziwy gospodarz, który czuł, że biblioteka jest jego domem, o który należy dbać. (...) Kochał Koszalin, ale jednocześnie jego pasją były podróże i poznawanie innych kultur. Pozostawał człowiekiem otwartym na inność i wspierającym osoby dyskryminowane. Pozostanie w naszej pamięci jako prawdziwa osobowość, wulkan energii i dobry duch biblioteki” - tymi słowami pożegnali go pracownicy KBP.

Za swoją pracę został odznaczony m. in.: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony działacz kultury, Odznaką Zasłużony dla Województwa Koszalińskiego, Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Od 2018 roku przebywał na emeryturze.

Zmarł 30 września 2022 roku w wieku 71 lat.

wspomnienie Andrzeja Ziemińskiego

Mirosława Zielony, wieloletnia dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

fot. fb M. Zielony Mirosława Zielony była postacią znaną nie tylko w Koszalinie. Przez ponad 20 lat pracowała w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, od 2008 roku stała na czele tej instytucji. Miała duszę społecznika. Angażowała się społecznie, współpracowała z wieloma fundacjami, jeździła z pomocą humanitarną do Polaków mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich.

Corocznie organizowała „Rodzinalia”, festyn promujący rodzinną pieczę zastępczą. To z jej inicjatywy powstała akcja „Koperta życia”, certyfikowała przyjazne pokoje przesłuchań dzieci pokrzywdzonych przestępstwami. Była także współpracownikiem Fundacji La Strada, zajmującej się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi.

Zmarła 3 lutego 2022 roku w wieku 62 lat.

wspomnienie Mirosławy Zielony

Czesław Ignaszewski - społecznik, radny Koszalina, prezes Gwardii Koszalin

fot. gwardia-koszalin.pl Czesław Ignaszewski - ceniony koszaliński społecznik, radny miejski, były prezes Gwardii Koszalin. W 2016 roku został odznaczony „Medalem Pamiątkowym za Zasługi dla Koszalina”. Bardzo aktywny członek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej zabiegającego o powołanie Województwa Środkowopomorskiego.

Zmarł 31 lipca 2022 roku w wieku 72 lat.

wspomnienie Czesława Ignaszewskiego

Czesław Kuriata, poeta, autor słuchowisk radiowych, opowiadań i książek dla dzieci, recenzent literacki, redaktor

fot. KBP Czesław Kuriata - absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 1960 r. związał się na zawsze z Koszalinem. Był przede wszystkim poetą, ale także autorem słuchowisk radiowych, opowiadań i książek dla dzieci, recenzentem literackim, redaktorem w Polskim Radiu.

Członek Związku Literatów Polskich, prezesem oddziału koszalińskiego został w 1965 roku. Wchodził w skład kolegium redakcyjnego koszalińskiego miesięcznika „Pobrzeże” oraz tygodnika „Morze i Ziemia” w Szczecinie, był redaktorem naczelnym czasopisma literackiego „Arkona ”. W kadencji 1998-2002 radny Rady Miejskiej w Koszalinie.

Odszedł 12 października. Miał 84 lata.

wspomnienie Czesława Kuriaty

Andrzej Cwojdziński, dyrygent, kompozytor i pedagog

fot. archiwum kompozytora Andrzej Cwojdziński - dyrygent, kompozytor, pedagog, wieloletni dyrektor i kierownik artystyczny Filharmonii Koszalińskiej, przez dziesięciolecia związany z muzyczną sceną Koszalina. Dyrygował w kraju i za granicą; miał na koncie ponad 700 koncertów, bogaty dorobek kompozytorski i liczne nagrody.

Był jednym z pomysłodawców i kierownikiem artystycznym Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1967-99) oraz Kołobrzeskich Wieczorów Wiolonczelowych (1972-80). Kilkakrotnie sprawował kierownictwo Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych oraz Koszalińskich Koncertów Organowych. Jako dyrygent występował w wielu krajach świata.

W latach 1951-53 był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej w Krakowie, później na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1991 r. do 1999 r. pełnił funkcję profesora w Akademii Muzycznej w Gdańsku i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie z 2 grudnia 2020 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Koszalina.

Zmarł 23 marca w wieku 94 lat.

wspomnienie Andrzeja Cwojdzińskiego

Zygmunt Królak, poeta

fot. KBP Zygmunt Królak - poeta, mieszkaniec gm. Biesiekierz, debiutował w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku na łamach lokalnej prasy. Publikował m.in. na łamach Gońca Pomorskiego, Głosu Koszalińskiego, Gazety Ziemskiej oraz Radia Koszalin. Napisał blisko trzy i pół tysiąca wierszy. W 2016 roku ukazała się jego debiutancka książka pt. „Chciałbym powiedzieć”.

Był laureatem wielu prestiżowych, ogólnopolskich konkursów poetyckich, głównie o tematyce satyrycznej. Wieloletni, wierny słuchacz i przyjaciel Poczty Poetyckiej Radia Koszalin.

Odszedł 19 stycznia 2022 roku w wieku 70 lat.

wspomnienie Zygmunta Królaka

Andrzej Ciesielski, malarz, rysownik, twórca instalacji, organizator życia artystycznego

fot. arch. muzeum Koszalin

Andrzej Ciesielski - z Koszalinem związany od 1971 roku. W latach 1980-81 prowadził i współorganizował Spotkania Artystów i Teoretyków Sztuki w Osiekach, które miały wpływ na przebieg jego kariery artystycznej. Od 1986 roku prowadził Galerię na Plebanii, a w latach 1990-2002 prywatną, autorską Galerię Moje Archiwum w Koszalinie. Niezależny malarz, rysownik, twórca instalacji, organizator życia artystycznego.

W 1990 r. za niezależną działalność artystyczną i organizacyjną otrzymał nagrodę Polcul Foundation z Sydney. Od samego początku swojej działalności zbierał dokumenty pracy twórczej z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem artystów zaprzyjaźnionych oraz artystów poruszających się w podobnym jak on obszarze.

Był wykładowcą w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Autor licznych wystaw indywidualnych w Toruniu, Koszalinie, Bydgoszczy, Szczecinie, Łodzi, Ustce, Słupsku, Drawsku Pomorskim, duńskim Gladsaxe.

Zmarł w październiku 2022 roku. Miał 76 lat.

wspomnienie Andrzeja Ciesielskiego

Dariusz Piechota, bramkarz Gryfa Słupsk

fot. pomagam.pl Dariusz Piechota  - sport, a szczególnie futbol stanowił dla niego wielką pasję. Zaliczano go do najbardziej utalentowanych i najlepszych bramkarzy w regionie słupskim. Znany był z występów przede wszystkim w Gryfie Słupsk i Zawiszy Bydgoszcz. Był również reprezentantem Polski w beach soccerze.

Był również strażakiem, który prawie 15 lat służył w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Słupsku oraz dowodził stanowiskiem kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

18 marca 2022 roku, w wieku 48 lat przegrał walkę ze śmiertelną chorobą.

wspomnienie Dariusza Piechoty

Bogusław Olejnik, prezes Klubu Współpracy Międzynarodowej w Wałczu

fot. rzgow.pl Bogusław Olejnik - dzielił się swoją wiedzą, doświadczeniem, poczuciem humoru i otwartością, a pasją do historii, podróży i miłością do ludzi zarażał współpracowników. Prezes Klubu Współpracy Międzynarodowej w Wałczu.

Zmarł 25 lipca w wieku 64 lat.

wspomnienie Bogusława Olejnika

Tadeusz Lenartowicz, wieloletni przewodniczący Rady Osiedla „Śródmieście”, działacz Koszalińskiej Rady Seniorów

fot. Piotr Jedliński/facebook Tadeusz Lenartowicz - urodził się w 1927 roku w Ćmiszewie koło Sochaczewa. W Koszalinie mieszkał od września 1952 roku. Wtedy to podjął pracę w ówczesnym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej m.in. jako kierownik działu organizacyjnego. W latach 1960-1966 działał w Związku Harcerstwa Polskiego - był zastępcą komendanta Hufca w Koszalinie. W 1966 roku podjął pracę w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni. Tam, oprócz pracy zawodowej, rozpoczął swoją aktywność jako główny organizator i opiekun sekcji kolarskiej „Spółdzielca Koszalin”. Organizował wyścigi kolarskie w mieście, województwie i w Polsce. Współpracował m.in. z Czesławem Langiem. W 1985 roku jako sędzia klasy państwowej sędziował w Wyścigu Pokoju.

W 1992 r. przeszedł na emeryturę. Nadal jednak był zaangażowany w działalność społeczną i samorządową w mieście. Początkowo jako zastępca, następnie jako przewodniczący Rady Osiedla „Śródmieście”, a w kolejnych kadencjach jako jej członek. Od 1999 roku nieprzerwanie przewodniczył Stowarzyszeniu Śpiewaczemu „Śródmieście". Organizował koncerty z udziałem chórów i kapel działających na koszalińskich osiedlach oraz w regionie. Był członkiem Związku Piłsudczyków RP. W 2015 roku został członkiem Koszalińskiej Rady Seniorów. Za zaangażowanie społeczne i działalność w Koszalinie i w regionie został wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego oraz medalami za zasługi dla Koszalina i województwa.

Miał 95 lat. Zmarł 25 października 2022 roku.

wspomnienie Tadeusza Lenartowicza

Janina Kos, ps. „Anka”, łączniczka Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, członek Koła Pomorze Środkowe Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

fot. nsz.com.pl Janina Kos, ps. „Anka” - w lipcu 1944 roku złożyła przysięgę Armii Krajowej. Przyjęła pseudonim „Anka”. Brała udział w akcji „Burza” jako łączniczka.

Służyła w plutonie łączników dowodzonych przez jej ojca, Piusa Sarnackiego ps. „Sztacheta”. Po nadejściu Armii Czerwonej w 1945 roku włączyła się w działalność konspiracyjną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, była łączniczką i sanitariuszką.

W 1948 roku zagrożona aresztowaniem wyszła za mąż za Jana Kosa, byłego robotnika przymusowego w III Rzeszy. Tuż po ślubie uciekła na ziemie odzyskane, do Słupska.

Po 1990 roku aktywnie włączyła się w działalność słupskiego inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W kwietniu 2021 roku została mianowana na stopień kapitana WP w stanie spoczynku.

Przeżyła 93 lata.

Gustaw Dach ps. „Wołyniak”, porucznik, jeden z ostatnich żołnierzy Zgrupowania Partyzanckiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego mjr. Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan”

fot. nsz.com.pl Gustaw Dach - urodził się na Wołyniu. W czasie okupacji niemieckiej pod pseudonimem „Wołyniak” prowadził działalność niepodległościową w szeregach Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej na terenie Radymna. W 1946 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Komunistyczny sąd skazał go na 2 lata więzienia.

Zamieszkał w powiecie kołobrzeskim. Był honorowym członkiem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Pomorze Środkowe oraz Stowarzyszenia Historycznego „Dębosz” w Rymaniu.

Za swoje zasługi otrzymał wiele odznaczeń m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Zmarł 6 lutego. W tym roku skończyłby 98 lat.

wspomnienie Gustawa Dacha

Leszek Kropidłowski, były koszykarz AZS-u Koszalin

fot. Leszek Kropidłowski/Facebook Leszek Kropidłowski karierę rozpoczął w 1975 roku w AZS-ie Koszalin. W barwach Akademików grał przez dziewięć sezonów. W 1986 roku przeniósł się do Szczytna, gdzie przez trzy lata reprezentował barwy miejscowej Gwardii. W sezonach 1991/1992 i 1992/1993 grał w Kotwicy Kołobrzeg. Karierę zakończył rok później, ale już w barwach AZS-u Koszalin.

W ciągu trwającej 19 lat kariery wystąpił w 330 meczach.

Zmarł 5 marca 2022 roku.

wspomnienie Leszka Kropidłowskiego