fot. www.gov.pl
Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu września wyniosła 4,8 procent, a więc pozostała na niezmienionym poziomie. W urzędach pracy zarejestrowanych było 3,9 tys. mniej bezrobotnych niż miesiąc wcześniej. Po raz ostatni mniejszy wynik zanotowano w końcu lipca 1990 roku - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Podała, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła aż o 116,8 tys. osób w porównaniu do stanu z końca lutego 2020 r., a więc sprzed pandemii COVID-19. - Trud ochrony miejsc pracy, który podjęliśmy w pandemii, przyniósł efekt - zaznaczyła minister.

- We wrześniu w urzędach pracy zarejestrowanych było 803 tys. bezrobotnych, czyli o 3,9 tys. mniej niż w sierpniu tego roku. Po raz ostatni mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w końcu lipca 1990 roku - poinformowała Maląg.

Jak wynika z szacunkowych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w końcu września br. było 15,6 tys. bezrobotnych obywateli Ukrainy i stanowili oni 1,9 proc. ogólnej liczby bezrobotnych.

„Wśród głównych znanych powodów rejestracji bezrobotnych w urzędach pracy we wrześniu 2022 r. wymienić należy zakończenie pracy z powodu upływu okresu, na jaki zawarta była umowa o pracę, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, bądź też za wypowiedzeniem ze strony pracownika lub pracodawcy” - przekazał resort.

- W minionym miesiącu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 96,3 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Szacujemy, że stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu września br. wyniosła 4,8 proc., a więc pozostała na niezmienionym poziomie - mówiła Maląg.

Jak podało MRiPS, stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu września 2022 r. kształtowała się w przedziale od 2,7 proc. w województwie wielkopolskim do 7,7 proc. w warmińsko-mazurskim.

- Nieustannie robimy wszystko, by jak najwięcej Polaków miało zatrudnienie za godziwą pensję. Dlatego zwiększamy minimalne wynagrodzenie, ograniczamy obciążenia fiskalne. To wymierne działania, które mają sprawić, że będziemy utrzymywać rynek pracy pod kontrolą i pozycję lidera wśród krajów UE - podsumowała minister.

Według danych Eurostatu, Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Według danych opublikowanych 30 września 2022 r. zharmonizowana stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w sierpniu 2022 r. 2,6 proc. w Polsce wobec 6,0 proc. w Unii Europejskiej i 6,6 proc. w strefie EURO.

PAP/zn