fot. Katarzyna Chybowska
To droga chętnie wybierana przez turystów, szczególnie w okresie letnim. Jest jednym z najszybszych połączeń między Darłowem a Jarosławcem czy Ustką. Jej przebudowa będzie obejmować prace rozbiórkowe, budowę chodników, zatok autobusowych i zjazdów.

Przetarg na roboty obejmujące kompleksowy remont ponad 22 km drogi ogłoszony został w kwietniu tego roku.

Anna Radziwonowicz z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie poinformowała, że zgłosiło się czterech wykonawców proponujących ceny od ponad 116 do ponad 159 milionów złotych: - Pod koniec sierpnia powinniśmy poznać wykonawcę, który przebuduje ostatni odcinek drogi wojewódzkiej nr 203. Kończymy procedurę przetargową. Wpływają dokumenty konieczne do oceny ofert. Przebudowa obejmie wzmocnienie konstrukcji jezdni i jej poszerzenie do siedmiu metrów. Powstaną też: kanalizacja deszczowa, odwodnienia, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe.

Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał dwa lata na wykonanie przebudowy. Jej szacowny koszt to 124 mln zł bez VAT. Inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków Unii Europejskiej - z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027.

Wcześniej zmodernizowane zostały odcinki Koszalin-Iwięcin (10 km) oraz Iwięcin-Dąbki (11,4 km). Trzeci etap - z Dąbek do Darłowa zrealizowano dzięki 42,9 mln złotych z RPO na lata 2014-2020. Jesienią 2018 r. został oddany do użytku „wylot” z Darłowa w kierunku Ustki o długości 1,8 km.

Zapraszamy do wysłuchania materiału Katarzyny Chybowskiej.

kch/aj

Posłuchaj

materiał Katarzyny Chybowskiej