fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
fot. Jarosław Ryfun
Z tej okazji we wszystkich sołectwach zorganizowano jubileuszowe wydarzenia. Ich zwieńczeniem była gala w Ząbrowie, w trakcie której wręczono tytuły honorowego obywatela gminy Świdwin.

Na liście wyróżnionych znaleźli się politycy związani z regionem, m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker: - Bardzo się cieszę, że przy okazji uroczystości 30-lecia gminy wiejskiej Świdwin miałem zaszczyt otrzymać tytuł honorowego mieszkańca gminy. Na co dzień staram się wspierać samorządy z naszego regionu w różnych działaniach. Takie wyróżnienie, to forma podziękowania za tę współpracę, ale traktuje je także jako zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz mieszkańców naszego regionu.

Tytuł otrzymała także wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, która gratulowała rozwoju gminy: - Mieliśmy okazję zobaczyć, jak szczególnie w ostatnich latach powstaje tutaj dużo inwestycji - dróg, infrastruktury szkolnej, klubów seniora. To wszystko jest dla was, szanowni mieszkańcy.

Z wyróżnienia cieszył się także poseł Czesław Hoc z Prawa i Sprawiedliwości, który często odwiedza gminę Świdwin. Jak mówi, wyróżnia się ona współpracą między mieszkańcami: - Budująca jest współpraca mieszkańców, ich wspólnota. To rodzi sukces.

Tytuł honorowego obywatela gminy Świdwin przypadł także wieloletniej senator Annie Sztark, która przyznała, że jest to uhonorowanie jej pracy: - 30 lat temu zaczynałam swoją aktywność społeczną od Solidarności, która później dała podstawy do utworzenia wszystkich szczebli samorządności. Ta samorządność nie dała się wciągnąć w wielką politykę.

Stanisław Wziątek, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego również znalazł się w gronie odznaczonych. Gratulował świdwińskiemu samorządowi 30-lecia istnienia: - Potraficie tworzyć wspólnotę, bo gmina to właśnie wspólnota mieszkańców. To oni przecież wybierają swoich przedstawicieli i wiedzą najlepiej, co jest im najbardziej potrzebne.

Kazimierz Lechocki, wójt gminy Świdwin podkreślił, że samorząd chciał uhonorować ważne osoby, które zapisały się w 30-letniej historii gminy. Bez względu na polityczne barwy: - Wyróżnienia otrzymały osoby, które wspierają naszą gminę, niezależnie od poglądów politycznych. To przyjaciele naszej gminy, którzy zasługują na bycie honorowym mieszkańcem.

Oprócz jubileuszowej gali w Ząbrowie zorganizowano także festyn dla mieszkańców gminy Świdwin.

ms/ar

Posłuchaj

Czesław Hoc, poseł Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska Stanisław Wziątek, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Anna Sztark, była wieloletnia senator Kazimierz Lechocki, wójt gminy Świdwin Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i koszaliński poseł Prawa i Sprawiedliwości