fot. www.freepik.com
Gdy dochodzi do zmiany właściciela auta jedną z najpopularniejszych umów zawieranych w tym celu jest umowa sprzedaży często błędnie zwana umową kupna sprzedaży. Jest to pewien rodzaj umowy cywilnoprawnej, która dobrze sprawdza się podczas zakupu auta. Co musi jednak zawierać taka umowa by była dobra i na co warto zwrócić uwagę przy jej sporządzaniu?

Czym dokładnie jest umowa kupna sprzedaży samochodu?

Umowa kupna sprzedaży samochodu jest definiowana przez artykuł 535 Kodeksu cywilnego. Mówi on o tym, że poprzez umowę strona jaką jest sprzedawca zobowiązuje się do przekazania na kupującego własności rzeczy wymienionych w umowie za wskazaną w niej kwotę. Umowa ta jest dwustronnie zobowiązująca i w samym Kodeksie cywilnym znajdziemy ją jako umowę sprzedaży, gdyż umowa kupna sprzedaży to nazwa, która przyjęła się w języku potocznym.

Jakie informacje muszą znaleźć się w umowie kupna sprzedaży samochodu?

Najpierw warto zacząć od tego co każda umowa kupna sprzedaży auta musi zawierać by miała ona moc prawną i jej podpisanie mogło sprawić, że dojdzie do zmiany właściciela samochodu za ustaloną kwotę. W takiej umowie należy więc zawrzeć takie informacje jak data oraz miejsce zawarcia transakcji. Oprócz tego nie obędzie się również bez danych obu stron transakcji. Mowa tu o zarówno o imieniu i nazwisku kupującego/kupujących oraz sprzedawcy/sprzedających, jak i takich danych jak numer PESEL, numer dokumentu tożsamości, czy też o adresie zamieszkania.

Oprócz tego w umowie kupna sprzedaży należy zawrzeć informacje na temat pojazdu takie jak jego marka oraz model, rok w którym został wyprodukowany, numer nadwozia nazywany również numerem VIN oraz numer rejestracyjny jeśli auto takowy posiada. Na sam koniec należy jeszcze dodać cenę sprzedaży oraz oczywiście podpisy obu stron. Tak sporządzona umowa będzie dość biedna, lecz będzie miała moc prawną. O tym jak napisać dobrą umowę kupna sprzedaży można dowiedzieć się również na stronie https://autoumowa.pl/jak-napisac-ogloszenie-o-sprzedazy-samochodu-wzor/

Jakie informacje warto zawrzeć w umowie kupna sprzedaży samochodu?

Oprócz tego co musi się znaleźć w umowie kupna sprzedaży by ta miała moc prawną istnieją również zapisy, które po prostu warto dodać w celu ochrony interesów poszczególnej strony. Zapisy takie, które mają na celu obronę interesów obu stron to na przykład dokładna godzina transakcji. Jest to ważna informacja dla ubezpieczycieli i organów ścigania gdy doszło do popełnienia przestępstwa czy też wykroczeniem z użyciem auta w dniu jego sprzedaży. W ten sposób jedna ze stron może udowodnić, że nie była wtedy w posiadaniu tego samochodu.

Oprócz tego obie strony powinny pomyśleć o zawarciu takich informacji jak stan drogomierza, oświadczenie o przekazaniu wszystkich dokumentów oraz tym ile kluczyków przekazano, czy też ustalenia odpowiedzialności za wady ukryte.

Kupujący powinni myśleć za to przede wszystkim o tym by w umowie znalazło się oświadczenie sprzedawcy, że auto jest w pełni jego własnością, oraz że nie toczy się żadne postępowanie dotyczącego tego auta lub nie jest ono objęte zastawem. Przydatne może być również oświadczenie o bezwypadkowości czy też spełnianiu warunków technicznych dopuszczenia samochodu do ruchu drogowego.

Sprzedający z kolei powinien pomyśleć o wypisaniu wad, czy innych braków auta o których mu wiadomo, czy też tych które zostały naprawione w przeszłości. Pozwoli to na zabezpieczenie się przed próbą wyłudzenia rękojmi za wady o których kupujący został poinformowany przed zawarciem umowy kupna sprzedaży.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]