fot. prk24.pl
Najwyższe pozycje w rankingu uczelni akademickich z naszego regionu zajmują Politechnika Koszalińska oraz Akademia Pomorska w Słupsku, które uplasowały się w pierwszej 80-tce listy. Politechnika Koszalińska znalazła się również na 19. z 23. miejsc w rankingu uczelni technicznych.

Opublikowane w środę zestawienie przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy, pod nadzorem kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. Obejmuje ono cztery zestawienia: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych i Ranking Kierunków Studiów.

Wśród uczelni akademickich z naszego województwa wysokie miejsca zajęły placówki ze Szczecina. Pomorski Uniwersytet Medyczny uplasował się na 16. miejscu, natomiast Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny na 39. miejscu. Niżej znalazły się Uniwersytet Szczeciński oraz Akademia Morska.

W kraju w tej kategorii na pierwszym miejscu znalazł się Uniwersytet Warszawski, który wyprzedził Uniwersytet Jagielloński (ubiegłorocznego lidera) i Politechnikę Warszawską. Na czwartym miejscu znalazły się ex aequo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kolejne miejsca zajęły: Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Łódzka.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie. Objął 96 szkół wyższych publicznych i niepublicznych (z wyjątkiem uczelni artystycznych).

Wśród uczelni niepublicznych na pierwsze miejsce wywalczyła, jak w ubiegłym roku, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kolejne były SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie i Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. To zestawienie  obejmuje 43 niepubliczne szkoły wyższe mające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magisterskim.

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej okazała się najlepszą publiczną uczelnią zawodową. Drugie miejsce zajęły ex aequo Akademia Nauk Stosowanych w Łomży i Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Jak podkreślają organizatorzy, w rankingach uczelni niepublicznych i zawodowych większą wagę niż w rankingu uczelni akademickich mają kryteria związane z praktycznym charakterem studiów prowadzonych w tych uczelniach, m.in. ekonomiczne losy absolwentów (ELA) i studia podyplomowe.

Ranking Kierunków Studiów obejmuje 73 kierunki i grupy kierunków studiów. Pierwszy raz pojawiły się w nim ratownictwo medyczne i ogrodnictwo. Wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce na pierwszym miejscu jest Uniwersytet Warszawski, który prowadzi 20 takich studiów. Za nim jest Politechnika Warszawska (16 kierunków) i Uniwersytet Jagielloński (14 kierunków).

Pełne wyniki rankingu są na stronie www.ranking.perspektywy.pl

PAP/zn