fot. prk24.pl
Pozytywnie pracę Anny Mieczkowskiej oceniło 14 radnych. Pięciu zagłosowało przeciw.

Wśród radnych, którzy pozytywnie ocenili działalność prezydent Mieczkowskiej był przewodniczący klubu Kołobrzescy Razem Wiesław Parus: - Według mnie wykonała tę pracę nadzwyczaj dobrze. Pomogło w tym m.in. wpłynięcie pod koniec roku do budżetu miasta kilkunastu milionów złotych. Kołobrzeg jest w dobrych rękach i pokazują to różne współczynniki.

Innego zdania był przewodniczący klubu Radnych Niezależnych Jacek Woźniak, który wskazał na błędne, jego zdaniem, cięcia wydatków inwestycyjnych: - Uważam, że zmarnowała najlepszy okres na prowadzenie inwestycji. W międzyczasie drastycznie wzrosły ceny. Dwa lata temu te same prace, które będą wykonywane dzisiaj, kosztowałyby o wiele mniej.

Maciej Bejnarowicz, przewodniczący klubu PiS również negatywnie ocenił zarządzanie miastem. Radny zwrócił uwagę na brak odwagi w podejmowaniu strategicznych decyzji dla rozwoju miasta, takich jak współpraca z ośrodkami akademickimi w celu rozwoju Kołobrzegu: - Wskazałem na zupełnie nietrafioną inwestycję w RIPOK na terenie Radzikowa. Powinniśmy inwestować w technologie, które gwarantują mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Chodzi o rozwiązanie problemów gospodarki odpadami, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów. W tej chwili działania pani prezydent i większości rady prowadzą do pogłębiania tych problemów.

Kredyt zaufania urzędująca prezydent dostała natomiast od radnych Nowego Kołobrzegu. Jak tłumaczył przewodniczący klubu Łukasz Zięba, prezydent urzęduje w bardzo trudnych czasach: - Pomimo trudności stworzonych przez pandemię COVID-19 i związanym z nią spadkiem dochodów do budżetu, miasto poradziło sobie dosyć dobrze.

Podobne wyniki głosowania dotyczyły zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem za wykonanie budżetu. Tutaj radni opozycyjni wstrzymali się od głosowania.

Podczas sesji absolutoryjnej sesji Rady Miasta przedstawiono „Raport o stanie miasta za rok 2021”. Według podanych w nim danych, w minionym roku Kołobrzeg odwiedziło ponad 430 tys. turystów, prawie 80 organizacji pozarządowych dostało wsparcie na łączną kwotę ponad 4 mln złotych, a na remonty dróg wydano ponad 15 mln złotych. Łącznie wydatki majątkowe wyniosły o 36 mln złotych.

Ponadto miasto m.in. ukończyło budowę przedszkola, przebudowało i wyremontowało sześć ulic, przebudowało kanalizację deszczową, czy zbudowało boisko wielofunkcyjne.

ma/zn

Posłuchaj

Wiesław Parus, klub Kołobrzescy Razem Jacek Woźniak, klub Radni Niezależni Maciej Bejnarowicz, klub PiS Łukasz Zięba, klub Nowy Kołobrzeg