fot. PWSZ Koszalin
Wśród laureatów konkursu ministra edukacji i nauki znalazły się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu oraz Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica Pile. Otrzymają po milionie złotych.

Celem programu jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.


Nagroda pozwoli PWSZ w Koszalinie lepiej dostosować program studiów do potrzeb regionalnych rynków pracy. - Pieniądze przeznaczymy w pierwszej kolejności na zakup wyposażenia pracowni i laboratoriów. Możemy też wydać je na dokształcanie się naszych wykładowców oraz na inne działania, które podniosą jakość kształcenia - powiedział Polskiemu Radiu Koszalin Jan Kuriata, rektor PWSZ w Koszalinie.

W konkursie wyróżniono 15 uczelni zawodowych, które łącznie na zwiększenie potencjału dydaktycznego otrzymają 15 milionów złotych. Uczelnie musiały spełnić określone kryteria, takie jak m.in.: brak negatywnych ocen jakości kształcenia wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2016-2021 i odpowiednio wysokie wyniki analizy karier absolwentów studiów.

Wsparcie jest przyznawane w formie zwiększenia subwencji podstawowej na wsparcie aktywności projakościowej.


csz/ar

Posłuchaj

Jan Kuriata, rektor PWSZ w Koszalinie