fot. archiwum prk24.pl
Senat Politechniki Koszalińskiej przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów i zasad rekrutacji na dwa nowe kierunki studiów: Ochrona Klimatu oraz Grafika Projektowa i Multimedia. Nowe kierunki mają znaleźć się w ofercie edukacyjnej uczelni w kolejnym roku akademickim 2022/2023.

Kierunek Ochrona Klimatu będzie prowadzony na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Studia na tym kierunku będą miały profil praktyczny i odbywać się będą w trybie stacjonarnym na I stopniu kształcenia. Nauka potrwa osiem semestrów, a absolwenci po zakończeniu uzyskają stopień inżyniera.

Grafika Projektowa i Multimedia będzie się odbywać na Wydziale Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Studia na tym kierunku także będą miały profil praktyczny. Będą prowadzone w trybie stacjonarnym na I stopniu kształcenia. Nauka potrwa 7 semestrów, a absolwenci zakończą je ze stopniem zawodowym licencjata.

Jak podkreślił dr hab. Krzysztof Wasilewski, prorektor ds. kształcenia, oba kierunki mają profil praktyczny, a więc łączą tradycyjną wiedzę zdobywaną podczas studiów z praktyką zawodową przygotowującą do podjęcia atrakcyjnej pracy. - Pomysł uruchomienia nowych kierunków to wynik szczegółowej analizy wielu aspektów, w tym zapotrzebowania społeczno-gospodarczego, zainteresowań potencjalnych kandydatów na studia i trendów ogólnokrajowych - wyjaśnił prorektor.

Uruchomienie studiów na kierunkach Ochrona Klimatu oraz Grafika Projektowa i Multimedialna uzależnione jest od uzyskania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki, które wcześniej musi zasięgnąć opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej.


red./od