fot. MOSG
Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Ustce sprawdzili legalność pracy 185 cudzoziemców zatrudnionych w agencji zatrudnienia w Słupsku. Wykazali, że 133 obywateli Ukrainy pracowało z pominięciem obowiązujących przepisów.

Wszyscy byli skierowani do pracy przy produkcji narzędzi metalowych. W większości przypadków cudzoziemcy pracowali w wymiarze czasu przekraczającym trzykrotnie liczbę godzin wskazaną w posiadanych zezwoleniach bądź oświadczeniach o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

Ponadto strażnicy graniczni ujawnili inne nieprawidłowości polegające m.in. na niepowiadomieniu przez pracodawcę właściwych organów o podjęciu pracy przez cudzoziemców oraz przekazaniu tym urzędom nieprawdziwych informacji dotyczących okoliczności związanych z rozpoczęciem pracy.

red./aj