fot. pixabay.com
W pięciu województwach w sobotę zaczynają się ferie zimowe. W pozostałych rozpoczną się one za tydzień, dwa tygodnie lub za cztery. Przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, potrwa od 15 stycznia do 27 lutego.

Ferie zimowe w szkołach przewidziane są w czterech terminach.

Pierwsi, od 15 do 30 stycznia, odpoczywać będą uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Od 22 stycznia do 6 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a od 29 stycznia do 13 lutego - dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Od 12 do 27 lutego ferie będą mieli uczniowie w z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

Następna przerwa w nauce w szkołach - na Wielkanoc - będzie od 14 do 19 kwietnia.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii w szkołach w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, na przykład jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku ich termin w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów. Z tej reguły są wyłączone tylko woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.

Dzieci, które korzystają w szkole z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym, mają prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

Oddział przedszkolny w szkole działa zgodnie z przepisami o przedszkolach publicznych, więc do jego organizacji nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia, w którym ustalono terminy ferii i przerw świątecznych.

W ubiegłym roku ze względu na pandemię ferie zimowe były w jednym terminie w całym kraju.

PAP/rz