fot. Jacek Żukowski
Rada Miejska w Słupsku ustaliła w środę wysokość wynagrodzenia prezydent miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej na kwotę nieco ponad 20 tys. złotych brutto, podwyższając jej pensję o 89 proc. Prezydent otrzyma także wyrównanie uposażenia od 1 sierpnia.

Podczas środowej sesji Rady Miejskiej w Słupsku procedowana była uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydent miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, którą pod obrady wniosła przewodnicząca rady Beata Chrzanowska (PO) w porozumieniu z przewodniczącymi klubów radnych.

Pierwotny projekt zakładał, że pobierane przez prezydent Słupska miesięczne wynagrodzenie w kwocie 10 600,00 zł brutto wzrośnie do 19 485,00 zł. Podczas dyskusji nad dokumentem przewodnicząca rady zaproponowała autopoprawkę, zbieżną z wnioskiem radnej Małgorzaty Lenart (Łączy nas Słupsk), skutkującą podwyższeniem proponowanych składowych pensji do kwot maksymalnych, do łącznej wysokości 20 040,70 zł brutto.

Za przyjęciem uchwały z autopoprawką zagłosowało 13 radnych, w tym klubu Łączy nas Słupsk i część radnych z PO i PiS. Przeciw było pięcioro radnych, w tym z PO, dwóch z PiS wstrzymało się od głosu. Trzech radnych nie uczestniczyło w sesji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale z mocą obowiązującą od 1 sierpnia., co oznacza, że prezydent Danileckiej-Wojewódzkiej wypłacone zostanie wyrównanie do wysokości ustalonego w środę wynagrodzenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku podkreśliła, że procedowana uchwała jest konsekwencją obowiązującej Ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie Ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw w zakresie ustalania wysokości i zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

PAP/ar