fot. pixabay.com
Komputery z dostępem do internetu, zakupione w ramach rządowego programu „Cyfrowa Gmina”, mogą trafić do uczniów mieszkających w Koszalinie i będących członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) dawnego pracownika Państwowego Gospodarstwa Rolnego.

- Będzie to weryfikowane na podstawie oświadczenia rodziców, opiekunów prawnych lub w - przypadku osób pełnoletnich - indywidualnego - oświadczenia ucznia szkoły średniej, stanowiącego element wniosku o przyznanie wsparcia, a ponadto na podstawie innych dostępnych baz danych - podkreśla Grzegorz Śliżewski z Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie kompletnego wniosku. Można do niego dołączyć potwierdzenie zatrudnienia członka rodziny w PGR-ze.

Wypełnione wnioski (pobrać je można TUTAJ>>) należy złożyć do 28 października w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Można także wysłać pocztą albo dostarczyć w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku) poprzez ePUAP na skrytkę Urzędu Miejskiego w Koszalinie: /UMKoszalin/SkrytkaESP).

Jak dodał Grzegorz Ślizęwski, ogłoszony nabór ma na celu zbadanie zapotrzebowania dotyczącego wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów, a ostateczna decyzja o ewentualnym udzieleniu wsparcia zapadnie po uzyskaniu dofinansowania przez miasto: „Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu”.

Rozpoczęcie programu „Cyfrowa Gmina” ogłosił we wrześniu Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA i koszaliński poseł PiS-u: - Pandemia pokazała wiele problemów, które wcześniej nie zawsze były dostrzegane. Jednym z nich była nauka zdalna na terenach wiejskich - także popegeerowskich, które w dalszym ciągu w znaczący sposób są wykluczone. Dlatego dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów w ramach tego programu otrzymają sprzęt komputerowy.

red./rz