W programie Równe Szanse 60+ będziemy mówić o koszalińskich Uniwersytetach Trzeciego Wieku, które rozpoczynają nowy rok akademicki, tak jest zarówno w Politechnice, jak i w PWSZ.

Zajrzymy do Połczyna Zdroju, gdzie działa już ławeczka seniora, czyli miejsce spotkań na świeżym powietrzu z dostępem do internetu.

Przypomnimy także o zbliżającej się wypłacie 14-ej emerytury. Zachodniopomorski ZUS jest już gotowy do wypłat, pierwsze pojawią się już w tym miesiącu.

Iwona Kilczewska zapraszam.