fot. Małgorzata Abramowicz
Urządzenie będzie obsługiwało obszar portu jachtowego i rybackiego. Umowę przyznającą unijne środki Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” podpisali Anna Bańkowska - członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, prezes stowarzyszenia i wiceprezes Marcin Mojsiewicz.

Anna Bańkowska, powiedziała, że jest to ważny projekt, który pozwoli utrzymać czystość wód powierzchniowych w obydwu portach: - Te automatyczne urządzenia są niezbędne do oczyszczania wody. Ich zakup bez wątpienia wpisuje się w projekty proekologiczne.

Ponadto za unijne pieniądze zamontowane zostaną dodatkowe tablice historyczne w ramach stałej wystawy plenerowej w portach rybackim i jachtowym. Ponadto odnowione będą muzealne eksponaty. - Zostaną wypiaskowane kotwice, które znajdują się w zasobach Muzeum Oręża Polskiego. Będą wyeksponowane przed wejściem do placówki - podkreślił Bogdan Błaszczyk, kołobrzeski radny i prezes Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”.

Łączna wartość projektów to około 140 tysięcy złotych.


ma/rz

Posłuchaj

Anna Bańkowska, członkini zarządu województwa zachodniopomorskiego Bogdan Błaszczyk, kołobrzeski radny i prezes Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” materiał Małgorzaty Abramowicz