fot. gmina Kobylnica
Czym były Państwowe Gospodarstwa Rolne? Kto w nich pracował? Jaką funkcję spełniały dla mieszkańców wsi? Czy ich likwidacja była konieczna? Odpowiedzi na m.in. te pytania szukają młodzi ludzie z gminy Kobylnica. Efektem ich pracy będzie materiał dokumentalny opowiadający o byłych pracownikach PGR-ów.

Uczniowie szkół podstawowych z gminy Kobylnica pracują nad projektem „PGR - wstydliwa pamięć". Uczestniczą w warsztatach dziennikarskich i historycznych, a także spotkają się z byłymi pracownikami PGR-ów. Efektem projektu będzie także dokumentalny materiał filmowy prezentujący historię Państwowych Gospodarstw Rolnych w PRL-u na przykładzie gminy Kobylnica.

- Możliwość realizacji takiego projektu ma znaczenie symboliczne. W 2021 roku mija trzydzieści lat wydania decyzji o likwidacji PGR-ów. Trwała do 1993 r. i w skali kraju dla setek tysięcy pracowników gospodarstw oraz ich rodzin była szokiem, początkiem końca dotychczasowego świata i stylu życia - powiedział Marcin Prusak, koordynator projektu. - Projekt ma dać szansę spojrzenia chłodnym okiem na pracę gospodarstw oraz życie ich pracowników. Film nagrywany jest na terenie gminy Kobylnica, w której mieściło się wiele PGR-ów, w tym we wsi Zagórki - dodał.

Widzowie dowiedzą się, czym były PGR-y, jakie było ich znaczenie dla gospodarki, jakie były trosk i radości pracowników. - Informacje te podawane będą nagranych w rozmowach z byłymi pracownikami PGR-ów różnych szczebli: od kadry kierowniczej do najniżej wykwalifikowanych robotników rolnych - wskazał Bogusław Matuszkiewicz, opiekun merytoryczny projektu.

Projekt będzie trwał kilka miesięcy. Efekty pracy młodych ludzi zostaną zaprezentowane jesienią.

red/rz