https://twitter.com/PremierRP
Jak podaje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, dane epidemiczne w ostatnim czasie są zadowalające. Spada liczba zakażeń COVID-19 oraz osób przebywających w szpitalach. Obecna sytuacja pozwala na powolne odmrażanie gospodarki i powrót do normalności.

Przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń możliwe będzie stopniowe luzowanie obostrzeń według zaplanowanego harmonogramu. Co ważne, harmonogram może zmieniać się w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Jak wygląda plan znoszenia restrykcji na sobotę, 15 maja?

Zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie jednak obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze.

Co jeszcze się zmieni?

Transport zbiorowy
  • 100 proc. liczby miejsc siedzących lub
  • 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (przy zachowaniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych)
Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu)
  • dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m - chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika)
Kultura - kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie na świeżym powietrzu
  • maks. 50-procentowe obłożenie
Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu
  • z zachowaniem reżimu sanitarnego
Edukacja - szkoły podstawowe i średnie
  • nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych
  • nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich 
  • reżim sanitarny m.in. wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy
Sport
  • obiekty sportowe na świeżym powietrzu - maks. 25 proc. publiczności
  • zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi - limit 150 osób.
Pamiętajmy jednak o przestrzeganiu zasady DDM - dystans, dezynfekcja, maseczka, która może nas uchronić przed COVID-19. Mimo, że liczba zakażeń spada, wirus wciąż krąży i powoduje zgony. Dbajmy o siebie i innych.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej; www.gov.pl/ aś