fot. slupsk.pl
Dwa lata temu Komenda Miejska Straży Pożarnej w Słupsku wydała decyzję, w której nakazuje usunięcie nieprawidłowości przeciwpożarowych. Sprawdziliśmy, czy te polecenia zostały wdrożone.

Kierownik sekcji do spraw kontrolno-rozpoznawczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku - młodszy kapitan Marcin Leśniewski powiedział na naszej antenie, że zabytkowy obiekt nigdy nie spełni dzisiejszych surowych norm przeciwpożarowych. Niemniej jednak istnieje możliwość zastosowania rozwiązań zamiennych: - Ze względu na ograniczenia architektoniczne ratusza, który został wybudowany ponad 100 lat temu, nie można dostosować tego budynku do wszystkich teraźniejszych wymagań ppoż. W takim przypadku rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zlecane jest wykonanie ekspertyzy. W sporządzonym dokumencie proponowane są alternatywne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Opracowanie analizuje komendant wojewódzki. W przypadku akceptacji ekspertyzy oraz wdrożenia zawartych w niej zaleceń wymagania przeciwpożarowe zostają spełnione.


Pomorski Komendant Wojewódzki PSP zatwierdził ekspertyzę odnoszącą się do słupskiego ratusza pod koniec 2019 r. Irena Tkaczuk, dyrektorka wydziału administracyjno-technicznego w słupskim ratuszu podkreśliła, że w ciągu dwóch lat zabytkowy budynek zostanie przystosowany do obecnych wymagań przeciwpożarowych: - Ze względów formalnych dopiero w listopadzie 2019 r. mogliśmy przystąpić do postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Obecnie prowadzony jest przetarg na wybór wykonawcy tego przedsięwzięcia. Prace modernizacyjne, dzięki którym ratusz będzie wyposażony w nowoczesną infrastrukturę przeciwpożarową, będą prowadzone w bieżącym i przyszłym roku.

Więcej w poniższych rozmowach.

jż/mt

Posłuchaj

rozmowa Jacka Żukowskiego z młodszym kapitanem Marcinem Leśniewskim, rozmowa Jacka Żukowskiego z młodszym kapitanem Marcinem Leśniewskim rozmowa Jacka Żukowskiego z Ireną Tkaczuk Kawalerowicz