fot. pixabay.com
Liczba stulatków, którym przysługuje to świadczenie wzrosła w ciągu dwóch lat o około 300 osób.

Paweł Żebrowski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnił, że wysokość dodatkowej emerytury co roku jest obliczana na nowo: - Po ukończeniu 100 lat emeryci i renciści z ZUS-u i KRUS-u otrzymają tak zwane świadczenie honorowe. To pieniądze wypłacane dożywotnio, co miesiąc, w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Ta kwota bazowa zależy od przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Od pierwszego marca 2021 roku stulatkowie otrzymają świadczenie wysokości ponad 4,5 tysiąca złotych (brutto).

Żeby dostać dodatkowe świadczenie honorowe emeryci i renciści nie muszą składać wniosku, ZUS sam załatwia potrzebne formalności.

Inaczej sytuacja wygląda u osób, które przed setnymi urodzinami nie pobierały żadnych świadczeń. - Oni również mogą otrzymać świadczenie honorowe, ale muszą w tym celu złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i przedstawić dokument potwierdzający ich datę urodzenia - powiedział Paweł Żebrowski.

Wśród 100-latków pobierających świadczenie w ZUS-ie zdecydowanie (85 proc.) przeważają kobiety.

IAR/aj