fot. archiwum prk24
Zaproszenie Piotra Głowackiego w tym tygodniu przyjęli: Tadeusz Bobrowski - wiceprzewodniczący rady miasta z klubu Prawa i Sprawiedliwości, Małgorzata Lenart - radna z klubu Łączy nas Słupsk oraz Paweł Lisowski - starosta słupski.

Przypomnijmy, w ubiegłym roku gmina Kępice złożyła projekt w sprawie modernizacji szlaku kolejowego Bytów - Korzybie, dzięki któremu na trasę mogłyby powrócić pociągi. Koncept przeszedł do drugiego etapu postępowania w ramach programu „Kolej plus”. Niestety, ostatecznie samorządowcy z regionu zrezygnowali z tego przedsięwzięcia.

Paweł Lisowski powiedział na naszej antenie, że powodem wycofania się z inicjatywy powiatu słupskiego był brak zainteresowania sfinansowaniem części kosztów opracowania studium planistyczno-wykonawczego ze strony powiatu bytowskiego: - Stworzenie tej dokumentacji było niezbędne do pozyskania środków na modernizację linii kolejowej nr 212. Zaproponowałem, żeby opłacić ten projekt wspólnie z urzędem marszałkowskim oraz powiatem bytowskim, który niestety nie zdecydował się przekazać pieniędzy. W związku z tym temat „umarł śmiercią naturalną”.

Kolejnym tematem piątkowej audycji było zdjęcie z porządku obrad ostatniej sesji rady miejskiej głosowania nad protokołem komisji rewizyjnej z kontroli słupskich cmentarzy. Znajdowało się w nim m.in. zalecenie obniżenia opłat za przedłużenie ważności grobów. Tadeusz Bobrowski podkreślił, że jest zaskoczony decyzją części samorządowców: - Jestem zdziwiony takim obrotem spraw. Kwestia opłat cmentarnych leży w kompetencjach pani prezydent. Komisja miała jedynie przedstawić swoje wnioski i zalecenia, które jednogłośnie przegłosowali wszyscy radni ze składu organu, pochodzący z różnych opcji politycznych.

Więcej w poniższej rozmowie.

pg/mt


Posłuchaj

„Studio Bałtyk Słupsk”