fot. PWSZ w Koszalinie
Koszalińska uczelnia jest jedną z 15, które pozyskały dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup materiałów dydaktycznych, remont pracowni praktycznych oraz wynagrodzenia dla kadry uruchamianego kierunku „Sport, Fitness, Wellness SPA”.

Rektor uczelni dr Jan Kuriata zaznaczył, że głównym celem ministerialnego przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Kanclerz PWSZ w Koszalinie Beata Koronkiewicz podkreśliła, że inicjatywa przyznania pieniędzy jest wyłącznie po stronie MEiN: - Do konkursu sami nie przystępujemy, rozstrzyga go ministerstwo w oparciu o informacje pochodzące z ZUS-u i systemu POL-on, który zajmuje się przetwarzaniem wszystkich danych dotyczących uczelni wyższych.

Aby uzyskać dofinansowanie, uczelnie musiały spełnić kryteria związane z jakością kształcenia i przebiegiem karier absolwentów.

Pierwszym z nich był brak negatywnych ocen jakości kształcenia wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2015-2020. Drugie kryterium dotyczyło pozytywnego wskaźniku bezrobocia i zarobków absolwentów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w 2018 r.

Pierwotnie przyjęte wysokości tych wskaźników przez ministerstwo były następnie skorygowane z uwagi na „przyjęcie błędnych danych źródłowych do określenia ich wysokości”. Ostatecznie w odniesieniu do absolwentów studiów I stopnia wskaźnik bezrobocia musiał być mniejszy lub równy 0,97, a względny wskaźnik zarobków większy lub równy 0,62.

Dopiero korekta warunków otrzymania ministerialnych środków doprowadziła do zmiany listy 15 beneficjentów, a w konsekwencji na wprowadzenie na nią m.in. PWSZ w Koszalinie.

Jak podały władze uczelni, laureatem przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” PWSZ jest po raz trzeci. Ze względnym wskaźnikiem bezrobocia 0,21 zajmuje pierwsze miejsce w Polsce wśród publicznych uczelni zawodowych i drugie w województwie zachodniopomorskim wśród publicznych uczelni.

Ze względnym wskaźnikiem zatrudniania 0,86 jest liderem wśród uczelni publicznych w Zachodniopomorskiem i zajmuje drugie miejsce w Polsce, równorzędne z placówką z Gorzowa Wlkp., wśród publicznych uczelni zawodowych.

Koszalińska uczelnia, której połowa studentów kształci się na kierunkach medycznych, ministerialne dofinansowanie zamierza przeznaczyć na zakup materiałów dydaktycznych oraz eksploatacyjnych służących praktycznej nauce zawodu. Jak zaznaczył dr Jan Kuriata, PWSZ skorzysta także z możliwości przekazania części pieniędzy na drobne remonty pracowni praktycznych. Część wsparcia finansowego będzie przeznaczona na wynagrodzenia kadry uruchamianego kierunku „Sport, Fitness, Wellness SPA” w pierwszym kwartale nowego roku akademickiego.

Lista publicznych uczelni zawodowych wyłonionych do dofinansowania jest dostępna na stronie MEiN. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” to przedsięwzięcie ministra edukacji i nauki. Organizowane jest od 2019 r. W tym roku uruchomiono jego trzecią edycję.

PAP/rz