fot .facebook.com/fundacjalatorosl
Gościem Jacka Żukowskiego na antenie Radia Słupsk był Przemysław Kaca jeden z założycieli nowej fundacji, który od lat pracuję z dziećmi i młodzieżą.

- Naszym głównym celem jest zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do działań sprzyjających ich kompleksowemu rozwojowi psychofizycznemu. Pomagamy głównie osobom znajdującym się w pieczy zastępczej i tym, które są zagrożone  wykluczeniem społecznym, również niepełnosprawnym. Prezesem fundacji jest Agnieszka Lendzion, i to właśnie ona namówiła mnie do tego przedsięwzięcia. Jest mało organizacji, które tak jak my skupiają się głównie na wychowankach placówek opiekuńczo wychowawczych, rodzin zastępczych czy rodzinnych domów dziecka - powiedział na naszej antenie Przemysław Kaca.

- Niestety od lat dostęp do psychiatry dziecięcego jest bardzo utrudniony. Kolejki do specjalistów sięgają nawet pół roku. Zdajemy sobie sprawę, że nie zmienimy sytuacji służby zdrowia. Wierzymy jednak, że wspieranie naszych podopiecznych, angażowanie ich w różne działania: przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia u nich zachowań okołodepresyjnych. Chcemy wyjść naprzeciw tej chorobie, która w dzisiejszych czasach jest niestety powszechnym zjawiskiem - dodał.

Więcej w poniższej rozmowie.

jż/mt

Posłuchaj

rozmowa Jacka Żukowskiego z Przemysławem Kacą